Новини

13-15 квітня 2016 року відбулася III Міжнародна науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАННЯ В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ОСВІТІ 2016».

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

C 31 березня по 3 квітня 2016 року в Амстердамі (Нідерланди) відбувся Всесвітній конгрес з остеоартрозу (World Congress on Osteoarthritis), який проводиться щорічно під егідою Міжнародного товариства дослідження остеоартрозу (OARSI).

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

7 квітня 2016 р для лікарів терапевтів була проведена лекція “Сучасна стратегія ведення хворих високого кардіоваскулярного ризику”

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

Результати дослідження HOPE-3 (Heart Outcomes Prevention Evaluation-3)

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

24-25 березня 2016 року в Івано-Франківську відбулася 85-я науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині»

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

30 березня 2016 завершилися курси тематичного удосконалення по травматології на кафедрі внутрішньої медицини № 3

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

30 березня 2016 завершилися курси тематичного удосконалення по травматології на кафедрі внутрішньої медицини № 3

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

21-23 березня 2016 року в Вінницькому національному медичному університеті ім. Н.І. Пирогова на базі кафедри ендокринології було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

23 березня 2016 р. відбувся Міжнародний конгрес з питань профілактичної медицини «Профілактика. Антиейджинг. Україна”

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST Наказ Міністерства охорони здоров’я України 03.03.2016 № 164

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

Стандарти надання медичної допомоги по цукровому діабету / Стандарти медичної допомоги при цукровому 2016 Американська діабетична асоціація

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

0-11 березня 2016 року в Харкові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології” 15-е Данилевські читання.

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

26 лютого 2016 р на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертаційних робіт

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) 22 февраля 2016 года состоялся медицинский совет по итогам деятельности учреждений здравоохранения за 2015 год

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) 18 февраля 2016 г. состоялась Научно-практическая конференция «Современные принципы диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы взгляд гастроэнтеролога и хирурга. Диетическое питание. Коморбидность в панкреатологии».

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) 19 февраля на кафедре внутренней медицины №3 состоится I тур Всеукраинской студенческой олимпиады по дисциплине «Эндокринология». Принять участие приглашаются студенты 4-6 курсов.

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

Серцево-судинні захворювання у спортсменів

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

Спонтанна дисекція коронарних артерій у практиці кардіолога

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) 19 января 2016 г. состоялась научно-практическая конференция “Медицина 3-го тысячелетия”

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) 13-16 января 2016 г. проводились 26-е ежегодные кардиологические чтения под эгидой Французского общества кардиологов

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

Вторинні дисліпідемії

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

(Russian) Подготовка к Новому году на кафедре

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

17 грудня 2015 на кафедрі внутрішньої медицини № 3 відбулася наукова студентська конференція.

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

5 ноября 2015 в ГУ “Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины” НПК с международным участием “Хронические неинфекционные заболевания: меры профилактики и борьбы с осложнениями”

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові

14-16 октября 2015 г. состоялся 14-й Европейский конгресс терапевтов

Вибачте, дана сторінка не доступна на цій мові