Методические пособия по эндокринологии

Опанування навичками інтерпретації даних результатів дослідження вуглеводного обміну

Опанування навичками аналізування даних лабораторних методів дослідження у хворих на цукровий діабет

Опанування навичками інтерпретування глікемічного профілю, рівню глікованого гемоглобіну, виписування рецептів на основні цукрознижувальні препарати

Опанування навичками надання медичної допомоги хворим з кетоацидозом, при діабетичній кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах

Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження щитоподібної залози

Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження щитоподібної залози

Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку