ПОРЯДОК “ЗМІШАНОГО” РЕЖИМУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 2020/2021 н.р.

Розклад занять на кафедрі

Розклад практичної підготовки студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №3 та ендокринології  протягом 2020/2021 навчального року

Навчальні лекції

Тематичний план практичних занять на осінній семестр 2020-2021 н.р. для студентів 4 курсу 1-3 мед. фак.

План лекцій з внутрішньої медицини на осінній семестр 2020-2021 н.р. для студентів 4 курсу 1-3 мед. фак.

Графік прийому відпрацювань на осінній семестр 2020-2021 н.р.

Графік щоденних чергувань викладачів в дистанційному режимі на осінній семестр 2020-2021 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка на осінній семестр 2020-2021 н.р.

Тематичний план самостійної роботи студентів

Перелік запитань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

Перелік практичних навиків

Схема історії хвороби (укр.версія)