Принципи доказової  медицини

 Опанування навичками трактування даних 24-годинного стравохідного рН-моніторингу

 Опанування навичками трактування результатів езофагогастродуоденоскопії з біопсією

 Опанування навичками інтерпретації даних УЗД печінки, жовчних протоків та жовчного міхура

Опанування навичками інтерпретації даних мікроскопічного та біохімічного дослідження жовчі, отриманих за допомогою дуоденального зондування

Опанування навичками інтерпретації даних загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-амілаза), аналізу калу на фекальну еластазу 1

 Опанування навичками інтерпретації даних результатів дослідження вуглеводного обміну

Опанування навичками інтерпретації даних результатів дослідження вуглеводного обміну

Опанування навичками аналізування даних лабораторних методів дослідження у хворих на цукровий діабет

Опанування навичками інтерпретування глікемічного профілю, рівню глікованого гемоглобіну, виписування рецептів на основні цукрознижувальні препарати

Опанування навичками надання медичної допомоги хворим з кетоацидозом, при діабетичній кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах

Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження щитоподібної залози

Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження щитоподібної залози

Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку

Опанування навичками інтерпретації даних результатів (загальне та мікробіологічне дослідження харкотіння, загальне та мікробіологічне дослідження плевральної рідини)

 Опанування навичками інтерпретації даних результатів дослідження газового складу артеріальної крові

 Підсумкове заняття з пульмонології. Курація

Овладение навыками определения групп крови.

Овладение навыками проведения и оценки общего анализа крови, пунктата костного мозга.

Овладение навыками переливания компонентов крови и кровезаменителей.

Овладение навыками оказания медицинской помощи при наружном кровотечении.


Подписаться на новости сайта:

BigBlueButton