Методические пособия по гастроэнтерологии

1)      Принципи доказової  медицини

2)      Опанування навичками трактування даних 24-годинного стравохідного рН-моніторингу

3)      Опанування навичками трактування результатів езофагогастродуоденоскопії з біопсією

4)      Опанування навичками інтерпретації даних УЗД печінки, жовчних протоків та жовчного міхура

5)      Опанування навичками інтерпретації даних мікроскопічного та біохімічного дослідження жовчі, отриманих за допомогою дуоденального зондування

6) Опанування навичками інтерпретації даних загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-амілаза), аналізу калу на фекальну еластазу 1

7) Опанування навичками інтерпретації даних результатів дослідження вуглеводного обміну