Ревматологічне відділення є базою кафедри внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету

Завідувач відділенняЄрахторіна Ніна Володимирівна, заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст з ревматології Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Лікарі відділення: Ховрат Тетяна Іванівна, Єфимова Олена Вікторівна, Зинченко Анна Петрівна, Підлісна Яна Миколаївна.

Співробітники кафедри відповідальні за роботу з ревматологічним відділенням : доцент, к. мед.н. Александрова Надія Костянтинівна, доцент, к.мед.н. Федоров Володимир Олександрович, аспірант Олійник Марія Олександрівна.

Ревматологическое отделение

Контингент профільних хворих включає пацієнтів з найбільш тяжким перебігом гострої ревматичної лихоманки та хронічних ревматичних вад серця, дифузних захворювань сполучної тканини (системний червоний вовчок, дерматоміозит, склеродермія та інші), патологією кістково-м’язової системи (ревматоїдний артрит, остеоартроз, подагра, хвороба Бехтерева, псоріатична артропатія, хвороба Рейтера і інші реактивні артрити), системних васкулітів, тощо.

Для діагностики ревматичних захворювань широко використовуються сучасні методики обстеження кістково-м’язової системи із застосуванням магнітно-резонансного томографа, артроскопії і ультразвукового дослідження суглобів, що дозволяють найточніше оцінити стан хряща, субхондральної кістки і зв’язкового апарату.

У відділенні впроваджені передові методики лікування, як традиційні медикаментозні та фізіотерапевтичні, так і нові екстракорпоральні.

Відділення працює в тісному зв’язку з ортопедами-травматологами по виявленню та відбору хворих для ортопедичного лікування, в тому числі ендопротезування суглобів, сіновектомій та інше.

Відділення є базовим для підготовки інтернів і «школою» практичної підготовки для ревматологів і терапевтів районів області і міста. Також на базі відділення проводяться цикл передатестаційної підготовки лікарів-ревматологів та тематичне удосконалення лікарів-терапевтів та лікарів загальної практики-сімейної медицини зі спеціальності «Ревматологія».