Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія) з особливостями дитячого віку»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Актуальні питання ендокринології»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент ревматологічних хворих»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Удосконалення знань, практичних навичок у клінічній медицині, як підготовка до атестації ЄДКІ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практична лікарська підготовка з внутрішньої медицини»

РОБОЧА ПРОГРАМА дисципліни «Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія »

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 3 курс, 5-6 семестр, на базі ПМС-2 та ПМС-3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 3 курс, 5 семестр

ПРАКТИЧНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, програма для студентів 4 курсу

SYLLABUS OF THE COURSE «Practical medical training in internal medicine»

SYLLABUS OF THE COURSE «Internal medicine, including endocrinology»

SYLLABUS OF THE COURSE «Elective discipline – Improvement of knowledge and practical skills in clinical medicine as a preparation for certification of unified state qualification examination»

SYLLABUS OF THE COURSE «Management of rheumatic patients»

SYLLABUS OF THE COURSE «Current issues of endocrinology»

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake