Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія) з особливостями дитячого віку»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Актуальні питання ендокринології»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент ревматологічних хворих»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Удосконалення знань, практичних навичок у клінічній медицині, як підготовка до атестації ЄДКІ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практична лікарська підготовка з внутрішньої медицини»

РОБОЧА ПРОГРАМА дисципліни «Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія »

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 3 курс, 5-6 семестр, на базі ПМС-2 та ПМС-3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 3 курс, 5 семестр

ПРАКТИЧНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, програма для студентів 4 курсу

SYLLABUS OF THE COURSE «Practical medical training in internal medicine»

SYLLABUS OF THE COURSE «Internal medicine, including endocrinology»

SYLLABUS OF THE COURSE «Elective discipline – Improvement of knowledge and practical skills in clinical medicine as a preparation for certification of unified state qualification examination»

SYLLABUS OF THE COURSE «Management of rheumatic patients»

SYLLABUS OF THE COURSE «Current issues of endocrinology»