Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Історія кафедри

Кафедра факультетської терапії Харківського національного медичного університету була заснована у 1877 році.

Ії завідуючим став професор Лашкевич Валер’ян Григорович. За його проектом та безпосередньою участю на базі Харківської обласної клінічної лікарні протягом 1895-1896 років була зведена будова факультетської терапевтичної клініки. Наукова діяльність професора В.Г.Лашкевича (1869-1888) була зосереджена навколо двох важливих проблем: ураження внутрішніх органів при сифілісі та ряді хвороб нервової системи. Його творчий доробок складає 26 робіт.

З 1888 по 1903 рік кафедру очолював професор Оболенський Іван Миколайович, під керівництвом якого вивчались захворювання органів травлення, обміну речовин та інфекційні хвороби.

З 1903 по 1914 рік завідувачем кафедри був професор Опенховський Федір Мечиславович, який читав лекції та керував практичним курсом з перкусії та аускультації. Предметом його наукових досліджень була фізіологія нервів, фармакологія та експериментальна патологія.

З 1914 по 1918 рік на посаді завідуючих кафедрою були Е.А. Жебровський та А.Ф. Каковський.

З 1918 по 1921 рік кафедру факультетської терапії очолював професор Шатилов Петро Іванович. В цей період основна увага надавалась вивченню туберкульозу, пневмоній, анатомічних та функціональних особливостей серцево-судинної системи, вивченню шумів серця та судин, фізичної реєстрації пульсової хвилі та її змін при ряді хвороб серця та судин, а також епідеміології та імунології висипного тифу.

З 1924 по 1940 рік кафедрою керував І.І. Файншмідт. Наукова тематика кафедри цього часу включала в себе вивчення хвороб органів дихання, в тому числі легеневого туберкульозу, ранньої діагностики та раціональної терапії недостатності кровообігу, цукрового діабету. Була розроблена методика визначення та розрахунку основного обміну. У 1925 році на кафедрі факультетської терапії було засновано студентський науковий гурток.

Протягом 1941-1946 років кафедру факультетської терапії очолював професор Черніков Євгеній Абрамович. За цей період колектив вивчав питання етіопатогенезу та лікування “септичної ангіни”, раньового сепсису, клініки та лікування вогнепальних уражень органів грудної клітки. В колі наукових інтересів професора Є.А. Чернікова були також питання патології серця, ревматизму, порушень обміну речовин, а також фізіотерапевтичних методів лікування (бальнеотерапія).

З 1946 до 1966 року кафедрою завідував професор Штейнберг Соломон Якович, під керівництвом якого вивчалися клінічне значення асиметрії артеріального тиску, рання діагностика та теорії атеросклерозу, гіпертонічної хвороби та коронарної недостатності, клінічне значення стану мікроелементного обміну. Професор С.Я. Штейнберг запропонував метод клінічної плетизмографії.

З 1966 по 1982 рік ​​кафедру очолював заслужений діяч вищої школи України професор Почепцов Валентин Георгійович. За цей час проводились дослідження в таких галузях як кардіологія, гастроентерологія та алергологія, було розроблено нові методи лікування хвороб внутрішніх органів. Під керівництвом професора В.Г. Почепцова на кафедрі було захищено 2 докторські дисертації та 26 кандидатських дисертацій.

З 1982 по 2009 рік кафедрою керував заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Хворостинка Володимир Миколайович. Під його керівництвом в колективі проводилася робота з подальшої оптимізації навчального процесу, удосконалення наукових розробок, використання нових методів діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів. Головні наукові завдання полягали у вивченні перебігу хронічних захворювань печінки, хронічних холециститів, хронічних захворювань кишечника, удосконалення їх ранньої діагностики та патогенетичного лікування. Вивчались етіологічні та патогенетичні фактори та особливості перебігу хронічних захворювань органів травлення у взаємозв’язку з імунними показниками та системою адаптаційних гормонів. Професор В.М. Хворостинка є автором 560 наукових робіт, серед яких 30 підручників, навчальних посібників та монографій; 33 авторських свідоцтв і патентів, 48 методичних рекомендацій та вказівок.

З 2009 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Журавльова Лариса Володимирівна.

Історія кафедри – читати детальніше

Кафедра сьогодні – читати детальніше

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake