Метаболічний синдром, як предиктор захворювань органів травлення

Д.м.н., професор Палій І.Г. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Кафедра внутрішньої та сімейної  медицини.

123