Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Department staff:

Head of the Department Журавльова Лариса Володимирівна Zhuravlova Larysa Volodymyrivna lv.zhuravlova@knmu.edu.ua
Professor Летік Іван Васильович Letyk Ivan Vasylovych iv.letik@knmu.edu.ua
Head teacher of the department Цівенко Оксана Іванівна Tsivenko Oksana Ivanivna oi.tsivenko@knmu.edu.ua
Associate professors:


Власенко Андрій Володимирович
Vlasenko Andrii Volodymyrovych av.vlasenko1@knmu.edu.ua
Котовщикова Наталія Миколаївна Kotovshchykova Natalia Mykolaivna nm.kotovshchykova@knmu.edu.ua
Кривоносова Олена Михайлівна Kryvonosova Olena Mykhailivna om.kryvonosova@knmu.edu.ua
Лахно Ольга Вікторівна Lakhno Olha Viktorivna ov.lakhno@knmu.edu.ua
Моїсеєнко Тетяна Анатоліївна Moiseienko Tetiana Anatoliivna ta.moiseienko@knmu.edu.ua
Елхаж Олена Валентинівна Elkhazh Olena Valentynivna ov.elkhazh@knmu.edu.ua
Олійник Марія Олександрівна Oliinyk Mariia Oleksandrivna mo.oliinyk@knmu.edu.ua
Пасієшвілі Тамара Мерабівна Pasiieshvili Tamara Merabivna tm.pasiieshvili@knmu.edu.ua
Сокольнікова Неля Володимирівна Sokolnikova Nelia Volodymyrivna nv.sokolnikova@knmu.edu.ua
Сікало Юлія Костянтинівна Sikalo Yuliia Kostiantynivna yk.sikalo@knmu.edu.ua
Федоров Володимир Олександрович Fedorov Volodymyr Oleksandrovych vo.fedorov@knmu.edu.ua
Філоненко Марина В'ячеславівна Filonenko Maryna Viacheslavivna mv.filonenko@knmu.edu.ua
Янкевич Олександр Олександрович Yankevych Oleksandr Oleksandrovych oo.yankevych@knmu.edu.ua
Assistants:
Кулікова Марія Валеріївна Kulikova Mariia Valeriivna mv.kulikova@knmu.edu.ua
Пивоваров Олександр Васильович Pyvovarov Oleksandr Vasylovych ov.pyvovarov@knmu.edu.ua
Рогачова Тетяна Андріївна Rohachova Tetiana Andriivna ta.rohachova@knmu.edu.ua
Тимошенко Галина Юріївна Tymoshenko Halyna Yuriivna hy.tymoshenko@knmu.edu.ua
  Tkachuk Olena Yuriivna oy.tkachuk@knmu.edu.ua
Шеховцова Юлія Олександрівна Shekhovtsova Yuliia Oleksandrivna yo.shekhovtsova@knmu.edu.ua
Ечина-2 Echyna Svitlana Mykhailivna sm.echyna@knmu.edu.ua
Маркевич Микита Андрійович Markevych Mykyta Andriiovych ma.markevych@knmu.edu.ua
Стоянова Юлія Дмитрівна Stoianova Yuliia Dmytrivna yd.stoianova@knmu.edu.ua
Черпіта Валентина Олександрівна Cherpita Valentyna Oleksandrivna vo.cherpita@knmu.edu.ua
Senior laboratory assistants:
Салієнко Тетяна Яківна Saliienko Tetiana Yakivna  
Нечипорук Nechyporuk Iryna Andriivna  
PhD students: Келєберда Ольга Сергіївна Keleberda Olha Serhiivna