Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Статті

Ревматологія:

1. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Коробов А.М. Эффективность применения аппаратов Коробова для фототерапии больных полиостеоартрозом. Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія і фотомедицина».-Харків.- ХНУ ім.Каразіна.-с.36-40    

2. Журавльова Л.В., Летік І.В., Федоров В.О. Гулида М.О. Хондропротекторы как патогенетически обоснованная терапия остеоартроза. Науково-практичний журнал «Практикуючий лікар».-Київ, 2013.- №4 .- с.15-21.        

3. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О. Ерахторина Н.В. Биологическая терапия в ревматологии-преимущества и недостатки / Український медичний вісник “Therapia”.-Київ,2014.-№8-9(91).-с.23-26.

3.Журавльова Л.В., Олійник М.О. Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 – Том 20, №1.- 79-83.

4. Журавльова Л.В., Летік І.В. Особенности дифференциальной диагностики системной красной волчанки. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини.-2015.- №1.-с. 25-35.

5. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Вплив IL-1β та ФНП-α на перебіг остеоартрозу і цукрового діабету 2 типу Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 30-35.

6. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелін та фактор некрозу пухлин-α у хворих на цукровий діабет 2 типу з різним фенотипом. Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 15-20.

7. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О., Арсен`єв О.В. Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 24-31.

8. Журавльова Л.В., Олійник М.О., Нессонова М.М. Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 53-58.

9. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Роль прозапальних цитокінів у розвитку остеоартрозу та цукрового діабету 2 типу Український ревматологічний журнал.- 2015. – № 2 (60).- с. 31-35.

10. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Метаболічні порушення у хворих з поєднаним перебігом остеоартрозу та цукрового діабету 2 типу. ”Ліки України Плюс”.-2015.-№1(22).- с.14-18.

11. Сикало Ю.К., Станиславчук Н. А. Взаимосвязь уровней мелатонина и фно-α с особенностями сна у больных ревматоидным артритом. Запорожский медицинский журнал.- Выпуск № 1 (88) / 2015. – с.55-58.

12. Олійник М.О. Взаємозв’язок фактору некрозу пухлин-α та інтерлейкіну-1β і їх вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеоартрозу. Науково-практичний журнал «Медицина сьогодні і завтра». 2015. – №1(66). С.47-51

13. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Коробов А.М. Досвід лікування хронічних ускладнень цукрового діабету: ракурс на ураження опорно-рухового апарату. ”Фотобиология и Фотомедицина”. – Том.XI. – №3, 4. – с. 19-23.

14. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Сучасний погляд на лікування остеоартрозу як хронічного запального захворювання. ”Ліки України Плюс”.-2015.-№3(24).-с.9-12.

15. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. Buk. Med. Herald. – 2015. – Vol. 19, № 4 (76). – P. 66-70.

16. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Влияние сахарного диабета 2 типа и ожирения на клинические проявления остеоартроза и связь их с цитокинами. Научный рецензируемый журнал “Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация”-2015.- №10 (207), вып.30.- с. 26-34.

17. Олійник М.О. Вплив цукрового діабету 2 типу на клінічні прояви остеоартрозу. «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-С. 206-214.

18. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Сикало Ю.К., Н.В. Ерахторина. Иммунобиологическая терапия: современные ключи к применению Therapia. – 2016. – №6 (110). – С.12-17 . 

19. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння.  Практикуючий лікар. – 2016. – Том 5,№4. – С. 26-31.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake