Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Перелік практичних навичок лікаря ревматолога

Навики та вміння

1.

Застосовувати діагностичні критерії ВООЗ при основних ревматичних захворюваннях.

2.

Вміти оформлювати облікову та звітну документацію.

3.

Проводити огляд, поверхневу та бімануальну пальпацію суглобів та позасуглобових м’яких тканин.

4.

Оцінювати функціональний стан суглобів.

5.

Оцінювати дані імунологічного обстеження хворого.

6.

Оцінювати дані біохімічного обстеження хворого.

7.

Оцінювати результати гістологічного дослідження шкіри, м’язів, синовіальної оболонки.

8.

Оцінювати результати аналізу синовіальної рідини.

9.

Оцінювати ЕКГ.

10.

Оцінювати результати навантажувальних проб.

11.

Оцінювати результати рентгенологічного обстеження суглобів.

12.

Оцінювати результати рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.

13.

Оцінювати дані ехокардіографічного обстеження.

14.

Оцінювати дані ультразвукового дослідження суглобів та кісток.

15.

Вміти підібрати базисну терапію.

16.

Вміти підібрати адекватні дози глюкокортикоїдів.

17.

Вміти підібрати нестероїдні протизапальні препарати.

18.

Вміти проводити пульс-терапію.

19.

Вміти проводити відбір хворих до проведення екстракорпоральних методів лікування та оцінювати ефективність проведенного курсу.

20.

Проводити пункції суглобів, внутрішньосуглобові та периартикулярні ін’єкції.

21.

Вміти проводити відбір хворих для проведення фізіотерапевтичного лікування.

22.

Вміти проводити відбір хворих для санаторно-курортного лікування.

23.

Вміти застосовувати основні принципи первинної та вторинної профілактики ревматичних захворювань.

Зав. кафедри внутрішньої медицини №3 доктор мед. наук   професор   Л.В.Журавльова