Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тематичний план  лекцій з курсу ТУ «Актуальні питання ревматології»

1. Захворювання сполучної тканини.

2. Антифосфоліпідний синдром

3. Системні васкуліти (СВ).

4. Ревматоїдний артрит. Актуальні проблеми клініки, етіопатогенезу, діагностики та лікування РА.

5. Остеоартроз.

6.  Остеопороз. Актуальні питання етіопатогензу, клініки, діагностики та лікування.

7. Фіброміалгія та синдром хронічної втоми.

8. НПЗЗ-гастропатія. Актуальність проблеми. Патогенез. Діагностичні критерії. Клініко-ендоскопічні прояви. Диф. діагноз. Лікування. Профілактика.

Зав. кафедри внутрішньої медицини №3 доктор мед. наук  професор   Л.В.Журавльова