Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тематичний план  практичних занять з курсу ТУ «Актуальні питання ревматології»:

 1.Загальні питання організації ревматологічної служби в Україні.

Знайомство з кафедрою, базовим відділенням, планом занять. Перевірка базового рівня знань

2. Семіотика ревматологічних захворювань. Класифікація ревматологічних захворювань (РЗ) за МКХ-10

3. Сучасні методи діагностики ревматичних захворювань.

4.Робоча класифікація та номенклатура ревматичних хвороб. Актуальні питання етіології, патогенезу та діагностики захворювань сполучної тканини.

4. Хронічна ревматична хвороба серця: набуті вади серця. Актуальні питання діагностики та лікування

5.Системний червоний вовчак (СЧВ). Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування

6. Склеродермія. Актуальні проблеми діагностики та лікування.

7. Ідіопатичні запальні міопатії. Дерматоміозит. Хвороба та синдром Шегрена. Синдром Шарпа. Ревматична поліміалгія. Рецедивний поліхондрит.

8. Вузликовий поліартеріїт.  Синдром Чарга-Стросса. Діагностичні критерії. Сучасні методи діагностики та лікування. Приклад формулювання діагнозу.

9. Васкуліт Шенляйна-Геноха. Гіперсенситивний васкуліт. Сучасні методи діагностики та лікування.

10. Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу). Гігантоклітинний артеріїт (хвороба Гортона). Хвороба Кавасакі. Хвороба Бехчета. Клінічна картина та пара клінічні ознаки. Сучасні методи діагностики  та лікування.

11. Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Вінівартера-Бюргера). Есенційний кріоглобулінемічний васкуліт. Ізольований ангіїт НС. Синдром Гудпасчера.

12. Інфекційні  артрити . Бактеріальні артрити: бруцельозний, гонорейний, туберкульозний, сифілітичний

13.Ревматичні синдроми:

  • при ВІЛ-інфекції
  • при ентеровірусних інфекціях

Артрит при інфекції Т-лімфотропним вірусом людини
Аденовірусний артрит.

Сучасні принципи діагностики та лікування.

14. Ревматоїдний артрит (РА).

Визначення індексу оцінки активності РА. Оцінка суглобів при визначенні DASу хворих на РА. Критерії ефективності терапії РА.

15. Серонегативні спондилоартрити. Актуальні питання етіопатогенезу, діагностики та лікування.

16. Хвороба Бехтерева. Псоріатичний артрит. Ювенільний артрит. Ентеропатичні артрити (при запальних захворюваннях кишковику, хвороби Уіпла, при кишечник анастомозах)

17. Синдром Рейтера. Реактивні артрити:

  • хламідійний артрит
  • при ієрсиніозі
  • при сальмонельозі
  • при шигельозі
  • кампілобактерний реактивний артрит

18. Особливі форми артритів з поліорганною симптоматикою.

Хвороба Лайма. Варіанти Лайм-артриту. Особливості перебігу. Специфічна діагностика та диференційна діагностика. Лікування.

19. Остеоартроз. Актуальні питання етіопатогензу, клініки, діагностики та лікування

20. Глюкокортикоїдний остеопороз. Остеомаляція. Хвороба Педжета. Особливості клінічного перебігу. Діагностика, профілактика та лікування.

21.Сіновіти. Хондроматоз. Синовіома. Особливості клінічного перебігу. Сучасні методи діагностика та лікування. Вузлувата ерітема  та синдром Рейно.

22. Фіброміалгія. Визначення поняття. Етіопатогенез. Клініка. Діагностичні критерії (АСR-1990). Диф. діагноз. Фармакотерапія.

23. Ревматичні синдроми при хронічній нирковій недостатності. Особливості патогенезу. Діагностика та диф. Діагностика. Лікування та профілактика

24. Паранеопластичні ревматичні синдроми. Гіпертрофічна остеоартропатія. Артропатія при гіпо- та агама глобулінемії. Алергічна артропатія. Нейропатичнаартропатія. Клінічні прояви. Особливості перебігу. Діагностика. Принципи фармакотерапії.

25. Біль у нижній частині спини.

Клінічні прояви болю у нижній частині спини. Можливі причини виникнення Діагностика. Показання для рентгенологічного дослідження. Диференційоване лікування.

26. Ускладнення НПЗЗ-терапії.

НПЗЗ-гепато- та нефротоксичність.

Варіанти НПЗЗ – нефропатії. Порівняння нефротоксичності НПЗЗ та ЦОГ2-інгібіторів.

27. Практичні заняття на кафедрі інфекційних хвороб

«Особливо небезпечні інфекції»

28. Практичні заняття на кафедрі інфекційних хвороб

«СНІД»

Зав. кафедри внутрішньої медицини №3 доктор мед. наук  професор   Л.В.Журавльова