Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тематичний план  для самостійної роботи з курсу ТУ «Актуальні питання ревматології»:

1. Організація ревматологічної служби в Україні. Нормативні документи, нові інструктивні та методичні документи.

2. Сучасні методи діагностики ревматичних захворювань.

клінічні методи обстежання;

інструментальні методи обстеження;

рентгенологічна діагностика ревматологічних захворювань;

імунологічна діагностика;

3. Загальні питання етіології, патогенезу та діагностики СВ. Сучасна класифікація СВ. Основні патогенетичні фактори. Критерії активності СВ. Шкала активності СВ. Тактика ведення хворих.

4.Вірусні артрити:

  • при HBV-інфекції,
  • при HCV-інфекції,
  • ревматичні синдроми при парвовіруснійінфекції- епідемічному паротиті.

Сучасні принципи діагностики та лікування.

5. Грибкові артрити:

  • кандидозний артрит
  • кокцидіозний артрит
  • бластомікозний артрит
  • криптококковий артрит
  • споротрихозний артрит
  • інші грибкові інфекції суглобів

6. Ревматоїдний васкуліт. Синдром Фелті. Синдром Стілла у дорослих. Синдром Каплпна. Сучасні методи діагностики та лікування. Критерії ефективності терапії..

7. Артрит при гострому саркоїдозі. Синдром Лефгрена. Ревматичні синдроми при хронічному саркоїдозі. Артрит при мультіцентричномуретикулогістіоцитозі.

8. Коксартроз. Рентгенологічні стадії коксартрозу. Індекс важкості Лекена. Рекомендації щодо ведення хворих на коксартроз (EULAR, 2004). Гонартроз. Альгофункціональний індекс Лекена. Рекомендації щодо ведення хворих на гонартроз

9. Паліндромний ревматизм. Інтермітуючий гідрартроз. Періодична хвороба. Синдром Тітце. Особливості клінічного перебігу. Сучасні методи діагностика та лікування.

10. Вузлувата ерітема. Синдром Рейно.Актуальні  питання клініки, діагностики та лікування

11. Синдром хронічної втоми. Історія питання. Діагностичні критерії. Лікування.

12.Артропатії при окремих захворюваннях крові: гемофілії, серпоподібноклітинній анемії та таласемії. Клінічні прояви. Особливості перебігу. Діагностика. Принципи фармакотерапії.

13. Виклад основних положень щодо біологічної терапії при ревматичних захворюваннях: показання, клінічне застосування, застереження

 

Зав. кафедри внутрішньої медицини №3 доктор мед. наук  професор   Л.В.Журавльова