Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тематичний план самостійної роботи студентів

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія)

на ОСІННІЙ семестр 2021/2022 навчального року

Підготовка до практичного заняття  за темою «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Диспепсія. Хронічні гастрити».

–     Опанування навичками трактування даних 24-годинного стравохідного рН-моніторингу за темою.

–     Опанування навичками трактування ендоскопічної картини стравоходу за темою.

–      Опанування навичками трактування результатів дихальних тестів зі стабільним ізотопом (13С-сечовиною)

–      Опанування навичками трактування дослідження кислотоутворення (внутрішньошлункова  топографічна експрес рН-метрія, добове рН-моніторування).

–     Опанування навичками трактування результатів езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою.

Підготовка до практичного заняття за темою  «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки».

–     Опанування навичками трактування ендоскопічної картини шлунка та дванадцятипалої кишки за темою.

Підготовка до практичного заняття за темою «Целіакія та інші ентеропатії».

–     Опанування навичками трактування результатів копроцитограми.

–     Опанування навичками трактування результатів імуноферментного визначення антитіл до тканинної трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії (метод ELISA), водневих тестів.

Підготовка до практичного заняття  за темою «Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої кишки».

Підготовка до практичного заняття за темою «Жовчокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення».

–     Опанування навичками інтерпретації даних УЗД печінки, жовчних протоків та жовчного міхура за темою.

-Опанування навичками трактування даних мікроскопічного та біохімічного
дослідження жовчі, отриманих за допомогою дуоденального зондування.

Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні гепатити».

–     Опанування навичками інтерпретації даних загального та біохімічного аналізу крові (загальний білок, білкові фракції, білірубін та його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної фосфатази).

–     Опанування навичками оцінки результатів серологічного дослідження крові (сироваткові маркери вірусних гепатитів, полімеразна ланцюгова реакція на виявлення вірусу в сироватці крові, якісний і кількісний аналіз, генотипування вірусу).

Підготовка до практичного заняття за темою «Цирози печінки».

–     Опанування навичками інтерпретації результатів біохімічного аналізу (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін та його фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, коагулограма).

–     Опанування навичками трактування даних УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та судин портальної системи (доплерографії) за темою.

Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні панкреатити».

–     Опанування навичками інтерпретації даних загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-амілаза),  аналізу калу на фекальну еластазу 1.

–     Опанування навичками оцінки результатів дослідження вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, С-пептид, панкреатичний поліпептид, глюкагон крові; проба із цукровим навантаженням, галактозою, Д-ксилозою).

Підготовка до практичного заняття за темою «Анемії. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура».

–     Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові

–     Опанування методики визначення групи крові.

–     Опанування навичками інтерпретації коагулограми при гемофілії.

–     Опанування навичками інтерпретації аналізу крові.

–     Опанування навичками трактування результатів дослідження обміну заліза (залізо сироватки, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки, насичення трансферину залізом, рівень ферритину).

–     Опанування навичками оцінки даних пунктату кісткового мозку.

Підготовка до практичного заняття за темою «Гострі лейкемії. Хронічні лейкемії».

–     Опанування навичками інтерпретації змін в загальному аналізі крові та мієлограмі.

–     Опанування методикою переливання компонентів крові та кровозамінників.

–     Оцінка даних цитохімічних досліджень.

–     Підготовка до практичного заняття за темою

–     Опанування навичками інтерпретації змін у загальному аналізі крові, мієлограмі при хронічних лейкеміях.

–     Опанування навичками інтерпретації даних рентгенологічного дослідження кісток за темою.