Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія) для студентів 4 курсу І, ІІ, ІІІ, V медичних факультетів ХНМУ на ВЕСНЯНИЙ семестр 2021/2022 навчального року 

№  з/п

Тема

Кількість годин

1

Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Курація хворих.

4

2

Цукровий діабет тип 1 та тип 2, сучасні методи терапії.

4

3

Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих, при вагітності.

4

4

Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, лікування.

4

5

Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Захворювання прищитоподібних залоз.

4

6

Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз.

5

7

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Захворювання статевих залоз.

5

8

Ожиріння та його наслідки

5

9

Підсумкове заняття по захворюванням ендокринної системи.

5

10

Хронічне обструктивне захворювання легень.

5

11

Бронхіальна астма.

5

12

Пневмонії.

5

13

Плеврити.

5

14

Інфекційно-деструктивні захворювання легень.

5

15

Дихальна недостатність.

5

16

Підсумкове заняття по хворобам органів дихання.

5

17

Диференціальний залік 

5

 

ВСЬОГО

80

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія) з особливостями дитячого віку для студентів 4 курсу ІІІ педіатричного факультету на ВЕСНЯНИЙ семестр 2021/2022 навчального року 

№  з/п

Тема

Кіл-сть годин

1

Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, сучасні методи терапії, гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету.

5

2

Захворювання щитоподібної залози з особливостями дитячого віку. Захворювання надниркових залоз.

4

3

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Захворювання статевих залоз та ожиріння.

4

4

Підсумкове заняття по захворюванням ендокринної системи.

4

5

Бронхіальна астма.

4

6

Пневмонії. Плеврити. Інфекційно-деструктивні захворювання легень.

5

7

Підсумкове заняття по хворобам органів дихання.

4

8

Диференціальний залік. 

5

 

РАЗОМ

35

 Завідувачка кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

д.мед.наук, професор                                                       Л.В. Журавльова