Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тематичний план самостійної роботи студентів З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія) на ВЕСНЯНИЙ семестр 2021/2022 навчального року 

– Підготовка до практичного заняття за темою «Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика»;

– Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с, ліпіди).

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Цукровий діабет тип 1 та тип 2, сучасні методи терапії»;

– Опанування навичками інтерпретування глікемічного профілю, рівню глікованого гемоглобіну, виписування рецептів на основні цукрознижувальні препарати.

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих, при вагітності»;

– Опанування навичками надання медичної допомоги хворим з кетоацидозом, при діабетичній кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах.

– Підготовка до практичного заняття за темою «Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка,  діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, лікування»;

– Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження  щитоподібної залози (ТТГ, Т3, Т4, АТПО).

– Підготовка до практичного заняття за темою «Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування. Рак щитоподібної залози. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Захворювання прищитоподібних залоз»;

– Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження  щитоподібної залози (ТТГ, Т3, Т4, АТПО, антитіла до рецепторів ТТГ,  тиреоглобуліну).

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Захворювання надниркових залоз. Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз»;

– Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження  надниркових залоз (АКТГ, кортизол, альдостерон, ренін, електроліти крові та метанефрини у сечі).

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Ожиріння. Захворювання статевих залоз».

– Опанування навичками визначення ступеня ожиріння за ІМТ;

– Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження (СТГ, ІФР-1, пролактин, гонадотропіни, вазопресин) та аналізу сечі за Зимницьким.

– Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічне обструктивне захворювання легень».

– Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості до антибіотиків.

– Опанування навичками інтерпретації показників функції зовнішнього дихання за темою.

– Підготовка до практичного заняття  за темою «Бронхіальна астма».

– Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження).

– Опанування навичками інтерпретації даних функції зовнішнього дихання за темою.

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Пневмонії».

– Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості до антибіотиків.

– Опанування навичками інтерпретації рентгенографії органів грудної порожнини.

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Плеврити».

– Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії органів грудної порожнини за темою.

– Опанування навичками інтерпретації аналізу плевральної рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і бактеріоскопічне дослідження).

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Інфекційно-деструктивні захворювання легень».

– Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії органів грудної порожнини за темою.

– Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, мікроскопічне, визначення чутливості до антибіотиків).

– Підготовка до практичного заняття за темою  «Дихальна недостатність».

– Опанування навичками трактування складу газів артеріальної та венозної крові.

  

Завідувачка кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології

доктор мед. наук, професор                                                              Л.В. Журавльова