Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія)

для студентів 4 курсу І, ІІ, ІІІ медичних факультетів та  V, VI, VII факультетів по підготовці іноземних студентів ХНМУ

на ОСІННІЙ семестр 2019/2020 навчального року

 

№  з/п

Тема

Кіл-ть годин
1

Розгляд схеми історії хвороби. Курація хворих.

4
2 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Диспепсія. Хронічні гастрити. 4
3 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. 4
4 Целіакія та інші ентеропатії. 4
5 Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої кишки. 4
6 Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення. 4
7 Хронічні гепатити.                      .                                                               4
8 Цирози печінки. 4
9 Хронічні панкреатити. 4
10 Підсумкове заняття по захворюванням органів травлення.                              4
11 Хронічне обструктивне захворювання легень. 4
12 Бронхіальна астма. 4
13 Пневмонії. 4
14 Плеврити. 4
15 Інфекційно-деструктивні захворювання легень. 4
16 Дихальна недостатність. 4
17 Підсумкове заняття по хворобам органів дихання. 4
18 Захист історії хвороби 4
  РАЗОМ 72

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини №3

та ендокринології

д.мед.наук, професор                                                          Л.В. Журавльова