Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Видання кафедри 2012 рік

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

на вітчизняних заходах

 

1. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Александрова Н.К., Олійник М.О., Ткачук Е.Ю., Щічка А.І. Клінічні особливості й перебіг діабетичних остеоартропатій. Науково-практичний журнал “Проблеми остеології” том 15, №1,2012. –с. 93

2. Сокольникова Н. В. “Плазмені маркери запалення у хворих на цукровий діабет 2 типу з надмірною вагою тіла”. Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с. – с.77.

3. Олійник М.А. ”Підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз з допомогою фототерапії.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286.- с. 69

4. Журавльова А.К. “Лікування хворих з коморбідною патологією: неалкогольною жировою хворобою печінки і цукровим діабетом II типу.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.- с. 53

5. Тельнова С.М. Вікові особливості ремоделювання міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу   Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.- с. 79

6. Пивоваров О. В. “Персоніфікація терапевтичних схем лікування хворих на гастропатії з соматоформними порушеннями.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.- с.72

7. Введенська А.Е.,. Янкевич О.О. “Фармакологічні підходи до лікування хворих кардіологічного профілю”. Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.-с. 43

8. Гужва Н.Ю., Рожанская Е.А., Янкевич О.О. ”Резистентність к лікуванні гіпертонічної хвороби “ Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.-с. 49

9. Руденко М.І.,Котовщикова Н. М. ” ІХС, цукровий діабет- гиполіпідемічна корекція.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.-с. 74

10. Омельченко А.В., Хазієв А.В.,Кривоносова О. М. “Порівняльна оцінка функціонального стану щитоподібної залози у пацієнтів з вузловим нетоксичним зобом до та після оперативного втручання.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.-с. 82

11. Внукова А. С., Суворов А. О., Боброннікова Л.Р. “Фармакологічна корекція метаболічного синдрому при цукровому діабеті II типа у поєднанні з артеріальною гіпертензією.” Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської коференції молодих вчених та студентів ( Харків 17-18 січня 2012) Харків, 2012-286 с.- с.44

12. Журавлёва Л.В., Бобронникова Л.Р. “Особенности биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью и варианты их коррекции” Сборник научных трудов украинско-российской конференции оториноларингологов «Инновации в диагностике и лечении ЛОР-заболеваний», посвященной 90-летию кафедры оториноларингологии Харьковского национального медицинского университета 5-6 апреля 2012 года г. Харьков.-с. 38-40

13. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Цівенко О.І.           “Особливості підготовки лікарів інтернів за спеціальністю ” Внутрішні хвороби” в умовах багатопрофільної лікарні. Харьков, ХНМУ 2012. –с.30-33

14. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Александрова Н.К. “Магістратура як дієвий механізм у забезпеченні підготовки науково-педагогичних працівників.” Харків, ХНМУ, 2012.-с.33-34

15. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Особливості застосування тіотріазоліну у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та супутнім неалкогольним стеатогепатитом     Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18-19 квітня 2012р.-с.41

16. Журавльова Л.В., Власенко А.В.            Вміст гомоцістеїну в сироватці крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при цукровому діабеті. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря:Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18-19 квітня 2012р.-с. 42

17. Журавльова Л.В., Ільченко І.А., Боброннікова Л.Р., Котовщикова Н.М., Янкевич О.О. Лечение больных с артериальной гипертензией в условиях кардиологического отделения:фокус на комбинированные препараты. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18-19 квітня 2012р.-с. 43

18. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Летік І.В.,Федоров В.О. Лікування коморбідної патології в практиці сімейного лікаря. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18-19 квітня 2012р.- с.43-44

19. Журавльва Л.В., Моїсеєнко Т.А. Стан жовчного міхура у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Матеріали науково-практичної крнференції з міжнародною участю, 18-19 квітня 2012р.-с.45-46

20. Журавльва Л.В., Александрова Н.К., Летік І.В., Федоров В.О. Можливості застосування фосфоліпідів в терапії хворих с коморбідною патологією. Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання:оптимізація профілактики, діагоностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”19-20 квітня 2012 року.-с.80

21. Журавльва Л.В., Власенко А.В. Пункционная биопсия печени у больных с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом. Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання:оптимізація профілактики, діагоностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”19-20 квітня 2012 року. –с.81

22. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А., Журавльва А.К.            Гепатобіліарна дисфункція у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням. Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання:оптимізація профілактики, діагоностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”19-20 квітня 2012 року. –с.82

23. Журавльова Л.В., Сокольникова Н.В. Взаимосвязь лептина и резистина у больных сахарным диабетом 2 типа с повышенной массой тела. Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання:оптимізація профілактики, діагоностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”19-20 квітня 2012 року. –с.83

24. Оспанова Т.С., Заозерська Н.В., Смірнов І.І. Вентіляційні порушення у хворих на діабетичну нефропатію. Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання:оптимізація профілактики, діагоностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”19-20 квітня 2012 року.-с.178

25. Журавльва Л.В., Сокольникова Н.В. Стан дистанційних маркерів запалення у хворих на цукровий діабет 2 типу з надмірною масою тіла. Сучасні проблеми атеросклерозу-від гіпотез до фактів. VII південноукраїнська науково практична конференція. 11 квітня 2012.-с.106

26. Журавльва Л.В., Лопіна Н.А. Застосування фенофібрату та альфаліпєвої кислоти при діабетичній дисліпідеміїу хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу            Сучасні проблеми атеросклерозу-від гіпотез до фактів. VII південноукраїнська науково практична конференція. 11 квітня 2012 – с.68

27. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Летік І.І., Федоров В.О.            Лікування алкогольної хвороби печінки на тлі ішемічної хвороби серця.  VII південноукраїнська науково практична конференція. Cучасні проблеми атеросклерозу-від гіпотез до фактів. 11 квітня 2012.-с.67

28. Олійник М.О. Проблема взаимоотношений врача и пациента. Актуальні питання духовності:сучасні реалії та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. 18 квітня 2012. Харків.-с.84.

29. Журавльва Л.В., Александрова Н.К. Роль викладача клінічної кафедри у формуванні духовності майбутнього лікаря. Актуальні питання духовності:сучасні реалії та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. 18 квітня 2012. Харків.- с. 45

30. Лопіна Н.А. Корекція дісліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 року.-с.60

31. Лопіна Н.А. Спосіб лікування дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу. Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини. Тези доповідей. 19-20 квітня 2012 року. -С.131

32. Олейник М.А.            Состояние фосфорно-кальциевого обмена у больных сахарным диабетом 2 типа. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 року.-с.83

33. Філоненко М.В. Особливості змін показників функціонального стану серця у пацієнтів з гострим Q-інфарктом міокарда, що перебігає на тлі неалкогольного стеатогепатиту. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 року.-с.110

34. Пивоваров О.В. Визначення особливостей соматофорних порушень у хворих на хронічний гастрит. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 квітня 2012 року.-с.87

35. Lopina N.A. Method of residual vascular risk correction in patients with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC.-с.60

36. Abdulla Fatima, Yankevich A.A. Improrer compliance of antihypertensiv treatment as a medical and social problem       Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC. –р.37-38

37. Dumachov A.V., Bobronnocova L.R. Features of metabolic violations among the patiens with deabetes mellitus and non-alcolic fatty liver disease. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC. –р.47-48

38. Shekovtsova Y.           Prevalence of Gerd In patients with diabettes mellitus type 2. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC. –р.76

39. Sokolnicova N.            Relationship leptin and body mass in patients with diabetes mellitus type 2. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC.-р. 76-77

40. Rudenko M., Kotovshikova N.N. Coronary heart disease and diabetes, lipid-lowering therapy. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC.-р. 72-73

41. Omelchenko A., Khasiev A, Krivonosova E.M. The functional changes of thyroid gland in patients with non-toxic nodular goiter after surgerical treatment. Kharkiv// KNMU// 25-26 april 2012//5 th ISIC. –р.68-69

42. Огнева Е.В. Взаимосвязь между лептином, фактором некроза опухоли-альфа и индексом массы тела у больных с неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Матераіли Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої дню науки. Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки та практики. 17 травня 2012, м. Харків.-с.119

43. Шеховцова Ю.А. Ультразвуковые признаки хронического панкреатита при сахарном диабете типа 2. Матераіли Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої дню науки. Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки та практики. 17 травня 2012, м. Харків. С. 154

44. Сокольникова Н.В. Взаимосвязь лептина и индекса массы тела у больных с сахарным диабетом типа 2. Матераіли Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої дню науки. Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки та практики. 17 травня 2012, м. Харків. С.141

45. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В., Арсеньев А.В. Влияние активности адипокинов в сыворотке крови на углеводный обмен у больных с сахарным диабетом 2 типа. Матеріали всеукраїнсько. науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання створення нових лікарських засобів” 19-20 квітня 2012, Харків, НФаУ. –с.618

46. Огнєва О.В. Взаємозв’язок метаболічних показників із плазмовим рівнем лептину у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням. Міжнародний ендокрінологічний журнал 3(43),2012. – С.15-17

47. Журавлева Л.В., Федоров В.А., Александрова Н.к., Ерахторина Н.В., Ховрат Т.И., Зинченко А.П., Подлесная Я.Н. Применение фототерапевтических аппаратов Коробова при лечении больных ревматоидным артритом. Материалы XXXVII Международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии” Харьков, Украина, 2012. –с. 24.

48. Лопіна Н.А. Особенности клинического течения ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от показателей метаболического контроля. Матеріали XIII Національного конгресу кардіолгів України (Київ, 26-28 вересня 2012р.). – с.71-72

49. Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко. Гострий інфаркт міокарда із супутнім неалкогольним стеатогепатитом: гендерні відмінності ліпідного профілю та метаболічних киснезалежних реакцій. Матеріали XIII Національного конгресу кардіолгів України (Київ, 26-28 вересня 2012р.). –с.112

50. Н.В. Сокольникова, Л.В. Журавльова. Взаимосвязь между показателями диастолической функции и уровнем интерлейкина-6 у больных с метаболической кардиомиопатией. Матеріали XIII Національного конгресу кардіолгів України (Київ, 26-28 вересня 2012р.).-с. 130

51. Журавлёва Л.В., Федоров В.А., Александрова Н.К., Олейник М.А., Ерахторина Н.В., Зинченко А.П., Ховрат Т.И., Ефимова Е.В., Подлесная Я.Н. Применение фототерапии у больных суставным синдромом. Материалы XXXVIII Международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии. ” – с.30-31

52. Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина. Роль диабетической дислипидемии в формировании синдрома раннего сосудистого старения у больных ИБС с сахарным диабетом. Научно-практический журнал “Проблемы старения и долголетия” том 21, приложение 2012.-с.66

53. Л.В. Журавлева, Н.В. Сокольникова. Формування діастолічної дисфункції у хворих середнього віку із цукровим діабетом 2 типу. Научно-практический журнал “Проблемы старения и долголетия” том 21, приложение 2012. –с. 66-67

54. Огнєва О.В., Журавльова Л.В. Вплив фактору некрозу пухлин-альфа на функіональний стан печінки у хворих з коморбідною патологією. Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств 04-06 жовтня 2012 м. Донецьк.-с.177

55. Сокольнікова Н.В., Журавльова Л.В. Імунореактивний інсулін і резистин у хворих на цукровий діабет типу 2 з підвищеною вагою: чи є зв’язок. Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств 04-06 жовтня 2012 м. Донецьк. –с. 245

56. Журавльова Л.В., Власенко А.В. Ефективність застосування метаболічної терапії у хворих на цукровий діабет 1 типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки. Матеріали науково-практичної конференції “Мультидисциплінарний підхід- ключ до успішної терапевтичної науки та практики” 18 жовтня 2012, м. Харків. –с. 82

57. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Вплив інсуліноподібного фактору росту-1 на функціональний стан печінки у хворих з коморбідною патологією. Матеріали науково-практичної конференції “Мультидисциплінарний підхід- ключ до успішної терапевтичної науки та практики” 18 жовтня 2012, м. Харків. –с.83

58. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Диабетическая кардиомиопатия и повышенная масса тела:есть ли связь? Матеріали науково-практичної конференції “Мультидисциплінарний підхід- ключ до успішної терапевтичної науки та практики” 18 жовтня 2012, м. Харків.-с. 84

59. Журавльова Л.В., Лопина Н.А., Демченко І.А. Характер ураження коронарних артерій у хворих на цукровий діабет 2 типу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Ендокринна патологія у віковому аспекті” 1-2 листопада 2012, Харків. –с. 34

60. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Рівень лептину у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та його зв’язок з віком та вагою хворих. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Ендокринна патологія у віковому аспекті” 1-2 листопада 2012, Харків. –с.35

61. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Зв’язок маси тіла і розвитку діабетичної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет типу 2. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання експерементальної, клінічної медицини та фармації” 25-26 жовтня 2012, Луганськ, Український медичний альманах, 2012, том 15, №5.-с. 321

62. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Вплив резистину на функціональний стан печінки у хворих с коморбідною патологією. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання експерементальної, клінічної медицини та фармації” 25-26 жовтня 2012, Луганськ, Український медичний альманах, 2012, том 15, №5.-с. 321

63. Журавлева Л.В., Лопина Н.А., Нагорная В.Г., Демченко И.А. Значение гипертриглицуридемии в атеросклеротическом поражении коронарных сосудов у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Тези за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією” 4-5 жовтня 2012 м. Запоріжжя.-с. 13-15

64. Огнєва О.В. Зв’язок резистину з вуглеводним обміном у хворих с коморбідною патологією. Тези за матеріалами: міжрегіональної науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальні питання клінічної медицини” 15.11.2012. м. Запоріжжя.-с. 44

65. Журавльова Л.В., Цивенко О.И., Лахно О.В. Роль личности преподавателя в формировании будущего врача. Педагогічна культура викладача вищої школи: матеріали XLVI навчально-методичної конференції (Харків, 21 листоп., 2012р.)/М-во охорони здоров’я України, Харк. нац.мед. ун-т-Харків:ХНМУ,2012.-Вип.3.-240с..-с. 58-61

66. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Креативність викладача як необхідна складова інноваційного навчання           Педагогічна культура викладача вищої школи: матеріали XLVI навчально-методичної конференції (Харків, 21 листоп., 2012р.)/М-во охорони здоров’я України, Харк. нац.мед. ун-т-Харків:ХНМУ,2012.-Вип.3.-240с.- с. 61-62

67. Журавльова Л.В., Олейник М.А. Компетентность – основа педагогической деятельности. Педагогічна культура викладача вищої школи: матеріали XLVI навчально-методичної конференції (Харків, 21 листоп., 2012р.)/М-во охорони здоров’я України, Харк. нац.мед. ун-т-Харків:ХНМУ,2012.-Вип.3.-240с. –с. 63-65

68. Лопина Н.А., Демченко И.А. Особенности атеросклеротического поражения коронарных сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа. Матеріали науково-практиченої конференції молодих вчених з міжнародною участю” Медицина XXI століття” , Харків-29.11.2102.-с. 59-60

на заходах країн СНД

1. Сокольникова Н.В. Взаимосвязь провоспалительных цитокинов и индексамассы тела у больных сахарным диабетом типа 2 и избыточной массой тела. Фундаментальная наука и клиническая медицина-Человек и его здоровье: тезисы XV Юбилейной всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей- СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.-412.- с. 267

2. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Применение метода деревьев классификации для оценки риска развития диастолической дисфункции у больных сахарным диабетом типа 2. Тезисы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием ” Инновационный технологии в диабетологии и гематологии”.-с. 18

3. Журавлева Л.В., Янкевич А.А., Олейник М.А., Васильева О.В. Клинический случай синдрома Холта-Орама в кардиологическом отделении. I Евразийская конференция по редким заболеваниям и редким лекарствам III Всероссийская конференция по редким заболеваниям и редко применяемым медицинским технологиям “Дорога жизни”: Тезисы.- СПб.: Человек,2012.-56с.- с.19-20

4. Журавлева Л.В.           Опыт преподавания терапии врачам-интернам на кафедре внутренней медицины. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием “Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра” освященная 80-летию Ташкентского института усовершенствования врачей. Сборник тезисов.-Ташкент, 2012.-с. 21

5. Журавлева Л.В.           Преподавание терапии врачам-интернам по специальности “внутренние болезни” в Украине. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием “Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра” освященная 80-летию Ташкентского института усовершенствования врачей. Сборник тезисов.-Ташкент, 2012.-с. 22

6. Журавлева Л.В., Лопина Н.А. Влияние коррекции диабетической дислипидемии на эндотелиальную дисфункцию и толщину комплекса интима-медиа. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием “Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра” освященная 80-летию Ташкентского института усовершенствования врачей. Сборник тезисов.-Ташкент, 2012.-с. 312

7. Журавлева Л.В., Моисеенко Т.А. Гепаторенальная дисфункция у больных ожирением с метаболическим синдромом. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием “Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра” освященная 80-летию Ташкентского института усовершенствования врачей. Сборник тезисов.-Ташкент, 2012.- с.313

8. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Взаимосвязь индекса массы тела и диастолической дисфункции у больных сахарным диабетом типа 2. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием “Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра” освященная 80-летию Ташкентского института усовершенствования врачей. Сборник тезисов.-Ташкент, 2012.- с. 314

9. Журавлева Л.В., Бобронникова Л.Р. Особенности метаболических нарушений у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом и избыточной массой тела. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга, Научно-практический журнал, №2-3, 2012б материалы 14-го Международного Славяно-Балтийского научного форума “Санкт-Петербург-Гастро-2012”.- М33

10. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Ваимосвязь между диастолической дисфункцией и уровнем интерлейкина-1в у больных с сахарным диабетом типа 2. Материалы Российского национального конгресса кардиологов “Интеграция знаний в кардиологии” 3-5 октября 2012 Москва. –с.155

11. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Риск развития диастолической дисфункции у больных сахарным диабетом 2 типа. Сборник тезисов научно-практической конференции “Мультидисциплинарный взгляд на метаболический синдром” 27-28 сентября 2012, ФГБУ “Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина” С.-Петербург.- с.36

12. Огнева Е.В., Журавлева Л.В. Влияние лептина на функцию печени у больных при сочетании неалкогльной жировой болезни печени с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением. Сборник тезисов научно-практической конференции “Мультидисциплинарный взгляд на метаболический синдром” 27-28 сентября 2012, ФГБУ “Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина” С.-Петербург.-с. 69

На наукових заходах дальнього зарубіжжя

1. Zhuravlyova L., Yancevich A. Impact of obesity and hypercholesterolemia on cardiac remodeling in patients with cardiovascular diseases. Archives of Cardiovascular diseases.- Supplements.- 2012.- Vol.4. №1- P.87 (275)

2. Zhuravlyova L.,Lopina N. Effects of combination therapy with fanofibrate and alpha-lipoic acid in patients with ischemic heart diseases and type 2 diabetes mellitus. Europian heart journal.- Vol.14.- Suppl.A.- Abstracts from the Interna-tional Congress of Cardiology, 24-26 February 2012.-           P048.

3. L. Zhuravlyova, I. Ilcenko, A. Yancevich. Cardiovascular risk in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus. 22th European meeting on Hypertesion and cardiovascular protection, London 26-29 april, 2012. ICC London. -c.285

4. L. Zhuravlyova, N. Lopina      Effects of the lipid lowering therapy on blood pressure and arterial stiffness in hypertensive patients with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus. 22th European meeting on Hypertesion and cardiovascular protection, London 26-29 april, 2012. ICC London. – c.449

5. L. Bobronnikova, L. Zhuravlyova. Feature and correlation of metabolic disturbances in patient with hypertension. 22th European meeting on Hypertesion and cardiovascular protection, London 26-29 april, 2012. ICC London.-c.579

6. Zhuravlyova L.,Lopina N. Experience of diabetic dyslipidemia correction in patients with ishemic heart disease and type 2 diabetes mellitus using a-lipoic acid in combination therapy. ICE/ECE 2012 Florence, Italy, Endocrine Abstracts (2012) 29,07 May 2012 – 09 May 2012.- p617

7. D. Lopin1, N. Lopina2, J. Rodionova1, M. Vlasenco1 & D. Volkov3            Cardiac dyssynchrony as a pathophysiological mechanism of heart failure development and progression in type 2 diabetic patients. ICE/ECE 2012 Florence, Italy, Endocrine Abstracts (2012) 29,07 May 2012 – 09 May 2012. – P619

8. I. Smirnov & L. Zhuravlyova. The weight reduction could be achieved on DPP-IV inhibitors in very obese T2D patients ICE/ECE 2012 Florence, Italy, Endocrine Abstracts (2012) 29,07 May 2012 – 09 May 2012. p.744

9. L. Zhuravlyova & N. Lopina. Reducing Residual Vascular Risk Through combination Therapy with Fenofibrate and Alpha-Lipoic Acid in Patients with Ischemic Heart Disease and Type 2 Diabetes Mellitus. ICE/ECE 2012 Florence, Italy, Endocrine Abstracts (2012) 29,07 May 2012 – 09 May 2012. p713

10. Летик И.В., Александрова Н.К.,Вовк К.В., Сокруто О.В., Николенко Е.Я., Бокова И.В. Проблемы абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом в практике семейного врача. Praha// publishing hous “Education and science” s.r.o.//2012.- с.23-25

11. Zhuravlova L., Lopina N. Correction of diabetic dyslipidemia in patientes with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus. 8th Methabolic Syndrome, type II Diabetes and Atherosclerosis congress, Abstract book, P 06. 61

12. L.V. Zhuravlyova, T.A. Moiseenko, Y.A. Shekhovtsova. Hepatopancreatic dysfunction in patients with metabolic syndrome      European pancreatic club, 44th meeting 20-23 june 2012, Prague, Czhech republic. P 102.

13. L.Zhuravlyova, M.Filonenko. The dynamics of functional state of the heart in patients with acute myocardial infarction accompanied with non-alcoholic steatohepatits. ESC Congress, Munich, 25-29 August 2012. – P 3617

14. L. Zhuravlyova. The Peculiariries of Blood Pressure Profile and Left Ventricule Remodelling in Patients with First Time Revealed Hypertension Depending on Gender. Abstracts of the 23th Meeting of the InternationalSociety of Hypertension, 30-September-4 october 2012, Sydney, Australia. – e316