Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Статьи:

1. Журавльова Л.В., Філоненко М.В., Сокольнікова Н.В. The influence of interleukin-1β, carbohydrate and lipid metabolism on formation of myocardial diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus. Inter collegas, 2015.-Vol 2, No 1.

2. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелін та фактор некрозу пухлин-α у хворих на хронічний панкреатит та при його поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№1(81), Віт-а-пол. – Київ, 2015.-c.7-17.

3.Журавльова Л.В., Олійник М.О. Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу.  Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 – Том 20, №1.- 79-83.

4. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Гиперадипоцитокинемия – диагностический маркер сахарного диабета типа 2. «Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної медичної науки»: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 року). – Одеса: ГО «Південноукраїнська медична наукова організація», 2015. – С. 129-134

5. Пивоваров О.В. Рання діагностика та заходи з профілактики цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. «Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної медичної науки»: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 року). – Одеса: ГО «Південноукраїнська медична наукова організація», 2015. – С. 91-96.

6. Журавльова Л.В. Метаболический контроль при лечении гипертензивных пациентов. Український медичний вісник “Therapia”.-2015.-№3 (96).- С. 52-54.

7. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Вплив адипоцитокінів на дисфункцію підшлункової залози при цукровому діабеті типу 2.  Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.- Медкнига, 2015 – №1.-с. 76-82.

8. Журавльова Л.В., Летік І.В. Особенности дифференциальной диагностики системной красной волчанки.            Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини.-2015.- №1.-с. 25-35.

9. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Вплив IL-1β та ФНП-α на перебіг остеоартрозу і цукрового діабету 2 типу    Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 30-35.

10. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелін та фактор некрозу пухлин-α у хворих на цукровий діабет 2 типу з різним фенотипом.   Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 15-20.

11. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О., Арсен`єв О.В. Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 24-31.

12. Журавльова Л.В., Олійник М.О., Нессонова М.М.  Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 53-58.

13. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Терапевтичні аспекти хронічного панкреатиту на фоні цукрового діабету 2-го типу. Therapia. Український медичний вісник.-2015.-№6(99).-С. 15-18.

14. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Роль прозапальних цитокінів у розвитку остеоартрозу та цукрового діабету 2 типу Український ревматологічний журнал.- 2015. – № 2 (60).- с. 31-35.

15. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Метаболічні порушення у хворих з поєднаним перебігом остеоартрозу  та цукрового діабету 2 типу.  “Ліки України Плюс”.-2015.-№1(22).- с.14-18.

16. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер ЦД 2 типу. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 -Том 2, №2 Т.- с.490-494.

17. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Роль интерлейкина-1бета в формировании диабетической кардиомиопатии у больных повышенной массой тела.  Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-№2(188).-с.41-44.

18. Кулікова М.В., Ащеулова Т.В. Поліморфізми генів ренін – ангіотензинової системи, інтерлейкінемія та глікемічний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від індексу маси тіла. Медицина сьогодні і завтра.- 2015.- № 1. 65-69.

19. Сикало Ю.К., Станиславчук Н. А.  Взаимосвязь уровней мелатонина и фно-α с особенностями сна у больных ревматоидным артритом. Запорожский медицинский журнал.- Выпуск № 1 (88) / 2015. – с.55-58.

20. Олійник М.О. Взаємозв’язок фактору некрозу пухлин-α та інтерлейкіну-1β і їх вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеоартрозу. Науково-практичний журнал «Медицина сьогодні і завтра». 2015. – №1(66). С.47-51.

21. Шеховцова Ю.О. Клініко-лабораторні та інструментальні  ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”.-2015.-№4 (84).-С. 22-27.

22. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., Кузнецов И.В., Коноз В.П., Бондаренко Д.А. Спонтанная диссекция коронарных артерий в практике кардиолога.  Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.- 2015. – №7(193).-с.11-14.

23. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу Гастроентерологія.-2015.-№3 (57).-С. 48-53.

24. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Коробов А.М. Досвід лікування хронічних ускладнень цукрового діабету: ракурс на ураження опорно-рухового апарату.  “Фотобиология и Фотомедицина”. – Том.XI. – №3, 4. – с. 19-23.

25. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., Кузнецов И.В. Особенности поражения коронарных артерий, проблемы рестенозирования после процедур реваскуляризаии у больных с сахарным диабетом 2 типа.  Український медичний вісник “Therapia”.- 2015. – №9 (101). – с. 8-13.

26. Журавльова Л.В., Янкевич О.О., Кузнецов И.В. Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай). Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.-2015.-№2(14).-С. 20-24.

27. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Современные представления о диагностике и лечении ишемического колита.  Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.-2015.-№2(14).-С. 29-34.

28. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Сучасний погляд на лікування остеоартрозу як хронічного запального захворювання.      “Ліки України Плюс”.-2015.-№3(24).-с.9-12.

29. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Влияние фармакотерапии хронического панкреатита на сопутствующий сахарный диабет 2-го типа        Ліки України плюс.-2015.-№3 (24).-С. 19-21.

30. Журавльова А.К., Огнєва О.В. Современные возможности диагностики и количественного определения фиброза печени.   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – Х.,2015. – №2. – С.55-60.

31. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Фактори прогресування метаболічних порушень у підшлунковій залозі у хворих з поєднаним перебігом хронічного панкреатиту і цукрового діабету типу 2. “Лікарська справа=Врачебное дело”. – № 5–6. – 2015 р. – с 23-28

32. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Роль остеокальцину у перебігу остеоартрозу та цукрового діабету типу 2. “Лікарська справа-Врачебное дело”. – № 7–8. – 2015р. – С.17-22.

33. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных с ожирением на этапе снижения массы тела. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 – Том 20, №3.- С. 573-581.

34. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Лептин – маркер диастолической дисфункции у больных среднего возраста с сахарным диабетом. Науково-практичний журнал “Кровообіг та гемостаз”. – №1-2. – 2015. – С. 83-84.

35. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., І.В. Кузнецов Роль асиметричного диметиларгінину та фракталкіну в прогресуванні ураження судин у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цуровим діабетом 2-го типу Науково-практичний журнал “Кровообіг та гемостаз”. – №1-2. – 2015. – С. 84-85.

36. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., И.В. Кузнецов, Д.А. Лопин, И.А. Крамаренко, И.А. Суманова Острый отрыв хорды задней створки митрального клапана у пациентки пожилого возраста с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца Сердце і судини.-2015.-№4.- С. 16-21.

37. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Роль порушення субхондральної кістки у розвитку остеоартрозу. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ. – 2015. – №8 (194). – С.16-20.

38. Журавльова Л.В., Тимошенко Г.Ю. Захворювання біліарної системи та цукровий діабет 2 типу: випадкова чи закономірна коморбідність “Intercolleagues”.- 2015.- №3.- С. 333-341.

39. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. Buk. Med. Herald. – 2015. – Vol. 19, № 4 (76). – P. 66-70.

40. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О.    Apelin – additional marker of insulin resistance. Reseach result.- 2015.- Vol.1, №1.- p.4-10.

41. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Kuznetsov I. Lopin D. Kramarenko I. Clinical case of acute chord rupture of the mitral valve posterior leaflet in older patient with comorbidities. Reseach result. – 2015.- Vol.1, №1.- p.54-64.

42. Журавльова Л.В., Журавльова А.К., Огнєва О.В. Approach to diagnosis of liver fibrosis: serum markers. Reseach result. – 2015.- Vol.1, №1.- p.81-86.

43. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Влияние сахарного диабета 2 типа и ожирения на клинические проявления  остеоартроза и связь их с цитокинами. Научный рецензируемый журнал “Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация”-2015.- №10 (207), вып.30.- с. 26-34.

44.Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелин, фактор некроза опухоли-α и функциональное состояние поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом и при его сочетании с сахарным диабетом типа 2. Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-2015.-№2.-С. 99-105.

45.Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Диагностические маркеры хронического панкреатита у больных сахарным диабетом типа 2 с различным фенотипом. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2015.-118 (6).-С. 47-52.

46.Журавльова Л.В., Журавльова А.К., Огнєва О.В. Инсулиноподобный фактор роста-1: влияние на функцию печени и взаимосвязь с резистином у больных с НАЖБП и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2015.-120 (8).-С. 36-41.

47. Олійник М.О. The role of cytokines in patients with osteoarthritis and type 2 diabetes mellitus. Osteoarthritis and cartilage, 2015. – Vol.23, suppl.2. – p.335-336.

48. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Exocrine pancreatic function in patients with type 2 diabetes mellitus with different phenotype   Pancreatology, Volume 15, Issue 3, Supplement, June 2015, Pages S72-S73.S72.

49. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Apelin – Possible diagnostic marker of chronic pancreatitis?            Pancreatology, Volume 15, Issue 3, Supplement, June 2015, Page S73.

 Статьи в сборниках научных работ:

 1. Журавльова Л.В. Инновационные методы диагностики НАЖБП у больных сахарным диабетом. 100 Избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск, том II)/ под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной. – Харьков: “С.А.М.”,2015.-456 с.

2. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Применение современных информационно-образовательных веб-технологий в работе клинической кафедры высшего медицинского учебного заведения  Сборник статей учасников международной научно-практической конференции “WEB-технологии в образовательном пространстве: проблемы, подходы, перспективы” (Н.-Новгород, Арзамас-26-27 марта 2015 г.). -Н.Новгородб Арзамас, 2015. 36-40

3. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Дистанционное обучение с использованием ВЕБ-технологий в реализации непрерывного медицинского образования. Электронное обучение в непрерывном образовании 2015. II Международная научно-практическая конференция (Россия, Ульяновск, 16-18 марта 2015 г.): сборник научных трудов.- Ульяновск: УлГТУ, 2015.- С. 257-267.

4. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лопіна Н.А. Впровадження новітніх інформаційних технологій та даних доказової медицини при підготовці лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини №3 . Сучасний стан та перспективи підотовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: матеріали 41-ї науково-методичної конференції, присвяченої 210-й річниці ХНМУ / кол. авт.- Харків: ХНМУ, 2015.- С. 42-44.

5. Журавльова Л.В., Журавльова А.К., Огнєва О.В., Лопіна Н.А.  Застосування дистанційних методів навчання для формування професійних якостей майбутніх лікарів загальної практики при організації самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни “Внутрішня медицина”      Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: Матеріали VIII Науково-практичнлї конференції присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганичної хімії, (Харків, 26-27 травня 2015 р.). – Харків: ХНМУ, 2015. – с.82-86.

6. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Сучасні інформаційно-освітні веб-технології в роботі клінічної кафедри.  Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: Матеріали VIII Науково-практичнлї конференції присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганичної хімії, (Харків, 26-27 травня 2015 р.),-Харків: ХНМУ, 2015. – с.87-90.

7. Летік І.В.   Сирова Г.О., Тішакова Т.С., Савельєва О.В.   Перші крокі виховання майбутнього лікаря.  Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: Матеріали VIII Науково-практичнлї конференції присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганичної хімії, (Харків, 26-27 травня 2015 р.),-Харків: ХНМУ, 2015. – с.106-108.

8. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Внедрение элементов дистанционного обучения с применением инновационных веб-технологий в непрерывное медицинское образование. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 225-227 с.

9. Олійник М.О. Вплив цукрового діабету 2 типу на клінічні прояви остеоартрозу. «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-С. 206-214.

10. Шеховцова Ю.О. Особливості діагностики хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет 2 типу та даними ультразвукового дослідження. «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-   276-284.

11. Пивоваров О.В. Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією  «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-С. 353-361.

12. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті. Гастроентерологія.-2015.-№ 2 (56).-С. 73-83.