Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія)

для студентів 4 курсу І, ІІ, ІІІ медичних факультетів на ОСІННІЙ семестр 2021/2022 навчального року

 

№  з/п

Тема

Кіл-сть годин

1

Розгляд схеми історії хвороби. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

4

2

Диспепсія. Хронічні гастрити.

4

3

Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.

4

4

Целіакія та інші ентеропатії. Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої кишки.

4

5

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення.

4

6

Хронічні гепатити. Цирози печінки. Особливості перебігу коронавірусної хвороби у хворих на цироз печінки.

4

 

7

Хронічні панкреатити.

4

8

Підсумкове заняття по захворюванням органів травлення.                             

4

9

Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура.

4

10

Анемії.

4

11

Гострі та хронічні лейкемії

5

12

Підсумкове заняття по хворобам крові та кровотворних органів

5

 

РАЗОМ

50

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія) з особливостями дитячого віку

для студентів 4 курсу ІІІ педіатрічного факультету на ОСІННІЙ семестр 2021/2022 навчального року

№ з/п

Тема

Кіл-сть годин

1

Кислотозалежні захворювання.

4

2

Запальні захворювання тонкої та товстої кишки. Синдром подразненої кишки.

4

3

Захворювання гепатобіліарної системи

4

4

Підсумкове заняття по захворюванням органів травлення.

4

5

Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура.

4

6

Анемії.

5

7

Гострі та хронічні лейкемії.

5

8

Підсумкове заняття по хворобам крові та кровотворних органів

5

 

РАЗОМ

35

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake