20 декабря кафедра внутренней медицины №3 и эндокринологии провела студенческую научную конференцию «Новейшие методы диагностики и лечения хронических неинфекционных заболеваний».

С приветственным словом к студентам обратилась заведующая кафедрой д.м.н., проф. Журавлева Л.В. и отметила, что проведение таких мероприятий имеет целью стимулировать интерес к научной деятельности, теоретического исследования и практического использования полученных знаний; развитие способностей к научному исследованию и формированию навыков представления результатов учебно-исследовательской деятельности; овладения умением публичного выступления и ораторского мастерства.

 1. «Вивчення впливу геомагнітної активності та атмосферного тиску на якість сну студентів-медиків» Кікош К.Ю., Якушев Є.Д. студенти 4 курсу, 1 та 2 групи I мед. факультету. Керівник: доц., к.мед.н. Моісеєнко Т.А.
 2. «Кореляційна залежність виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки та мігрені» Ібрагімова Ш., Мазур К.Б. студентки 4 курсу, 12 групи І мед. факультету. Керівник: ас. Тимошенко Г.Ю.
 3. «Застосування інгібіторів протонової помпи при кислото залежній патології» Директоренко О.В., Панасюк О.С. студенти 4 курсу, 15 групи ІІ мед. факультету. Керівник: доц, к.мед.н. Лахно О.В.
 4. «Структура та частота коморбідної патології при жовчно-кам’яній хворобі» Коваленко А.А. студентка 4 курсу, 17 групи ІI мед. факультету. Керівник: ас, к.мед.н. Сікало Ю.К.
 5. «Зв’язок між дефіцитом вітаміну В12, ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та процесами старіння» Блінкова К.А., студентка 4 курсу, 12 групи І мед. факультету. Керівник: ас. Тимошенко Г.Ю.
 6. «Особливості перебігу інфаркту міокарду: несприятливі ознаки» Аскєров Р.Н, студенти 6 курсу, 12 групи I мед. факультету. Керівник: доц., к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 7. «Дослідження особливостей перебігу хронічного гастриту у студентів-медиків в залежності від способу життя» Стоян А.О., Лісова Є.М. студенти 4 курсу, 2 групи I мед. факультету. Керівник: доц., к.мед.н. Моісеєнко Т.А.
 8. «Саркопенія у пацієнтів з остеоартрозом. Чи є звя’зок?» Ольховська С.В., студентка 5 курсу, 14 групи І мед. факультету. Керівник: ас., к.мед.н. Олійник М.О.
 9. «Вивчення ролі H.Pylory у розвитку атрофічного гастриту за допомогою ретроспективного аналізу результатів ФГДС» Гордієнко П.О. студентка 4 курсу, 2 групи I мед. факультету. Керівник: доц., к.мед.н. Моісеєнко Т.А.
 10. «Спектр дії та застосуваня урсодезоксихолієвої кислоти у практиці лікаря» Положишник К., Безугла Л.В. студентки 4 курсу, 12 групи І мед. факультету. Керівник: ас. Тимошенко Г.Ю.
 11. «Гепатопротектори в терапії хронічних захворювань жовчовивідних шляхів» Нікітіна О.О., Кумечко О.О. студенти 4 курсу, 15 групи ІІ мед. факультету. Керівник: доц, к.мед.н. Лахно О.В.
 12. «Наслідки вживання про- і пребіотиків за результатими анкетування пацієнтів, що вживали антибіотики» Колесник М.Р.  студентка 4 курсу, 2 групи I мед. факультету.     Керівник: доц., к.мед.н. Моісеєнко Т.А.
 13. «Вплив порушень сну на перебіг цукрового діабету 2 типу» Баскакова А.В. студентка 4 курсу, 19 групи ІI мед. факультету Керівник: ас, к.мед.н. Сікало Ю.К.

Доклады были посвящены актуальным проблемам внутренней медицины, современным методам диагностики и лечения. Представленные исследовательские работы были высокого уровня, содержательными и наглядных интересными презентациями.

Участники конференции получили дипломы и памятные призы.