Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичній конференції з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання: рання діагностика, первинна та вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів”, присвяченій 95-річчю з дня народження академіка Л.Т. Малої,

яка відбудеться 24-25 квітня 2014 р. в конференц-залі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», початок о 10.00 год. До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-лаборанти), а також лікарі загальної практики – сімейної медицини. Тематичні напрямки конференції:

 • рання діагностика терапевтичних захворювань;
 • первинна та вторинна профілактика в клініці внутрішніх хвороб;
 • новітні технології в клініці внутрішніх хвороб;
 • сучасні підходи до індивідуалізації терапії;
 • міждисциплінарні питання з точки зору спеціаліста:
  •  в кардіології
  • в гастроентерології і гепатології
  • в пульмонології
  • в нефрології
  • в фармакотерапії

Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.   Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 707 від 11 жовтня 2013 р. і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006. Згідно з наказом дане запрошення є підставою для відрядження. Форми участі в конференції: 1. усна доповідь і публікація тез; 2. стендова доповідь і публікація тез; 3. публікація тез. Для участі у конференції необхідно до 7 березня 2014 р. надіслати заявку за реєстраційною формою (додається) та текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення. Вимоги до оформлення тез:  

 1. Текст друкується в редакторі тільки MS Word 2003 (с розширенням “.doc” або “.rtf”, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською, російською або англійською мовою.
 2. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 3. Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0.
 4. 4.  Першим автор може бути не більше 3-х разів.

Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи. Назва файлу складається з прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д. Реєстраційні анкети авторів подаються окремими файлами. Назва файлів (кожного учасника) – подібно, наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ і т.д. Без реєстраційної анкети тези прийматися не будуть. УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки! Тези та реєстраційні анкети учасників конференції можна надсилати за адресою: ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, просп. Постишева, 2-А, м. Харків, 61039, Україна або на E-mail: it_org_gridasova@mail.ru з позначкою “Конференція 24-25 квітня 2014 р.”

Телефони для довідок та спілкування: факс/тел. (057) 370-28-18 – науковий відділ,

(057) 370-61-79, (057) 373-90-28.

Скачать информационное письмо.doc