11 февраля 2014г. на научно-координационном совете утверждены темы кандидатских диссертаций аспирантов кафедры внутренней медицины № 3.

1. Тимошенко Галина Юрьевна: «Взаємозв’язок порушень метаболізму жовчних кислот, ліпідного профілю та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу та біліарну патологію».

2. Бутова Татьяна Сергеевна: «Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму генів ESR1 і AR».

3. Пивоваров Александр Васильевич: “Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу АГ та ЦД 2 типу”.