4 квітня 2014 року в м.Львів на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбувся науковий симпозіум «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією:  діагностика та лікування».  

Учасники наукового симпозиуму виступили з наступними доповідями:

 Проф. Дутка Р.Я.   Сучасні погляди на патогенез ІХС

 Науковий досвід: Сучасна медикаментозна терапія артеріальної гіпертензії у хворих з коморбідними станами

 Проф. Долженко М.М.   Цільовий рівень артеріального тиску:  реальний стан проблеми в Україні

Проф. Колесник Т.В.  Сучасні можливості зниження серцево-судинного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією

Проф. Бурчинский С.Г.   Проблема коморбідності і нові можливості седативних засобів в кардіологічній практиці

Проф.Долженко М.М. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих з поліорганною патологією

 

Хвилюючі питання:

Застосування гіполіпідемічної терапії у хворих з серцево-судинними захворюваннями,  коморбідними станами в практиці терапевта та сімейного лікаря

Проф. Кияк Ю.Г.  Застосування гіполіпідемічної терапії у хворих на  цукровий діабет

Проф. Долженко М.М. Особливості застосування статинів у хворих на ІХС за захворюваннями нирок та цукровим діабетом

Проф. Скляров Є.Я.  Функціональний стан печінки у хворих з кардіоваскулярною патологією при призначенні статинів.

Проф. Журавльова Л.В.  Гепатотропний вектор в терапії хворих високого кардіоваскулярного ризику.

Проф. Чернобровий В.М. Гепатобіліарна патологія в поєднанні з дисліпідемією: актуальні питання сучасної діагностики та лікування.

Проф. Ягенський  А.В.  Особливості  антикоагулянтної терапії  у  пацієнтів  з  фібрилляцією  передсердь та супутньою патологією

Проф. Мітченко О.І. Нові аспекти кардіометаболічного синдрому: епідеміологія, патогенез, профілактика

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТІВ: Блокатори ренін-  ангіотензинової системи: кому, коли, як?

Проф. Долженко М.М.  Доцільна комбінація для профілактики інсульту

Проф. Сіренко Ю.М.    Артериальна   гіпертензія  -перспективи  та актуальні питання. Чи все ми знаємо про сартани?

Проф. Долженко М.М.  Антиангінальна терапія: новий досвід  в застосуванні у хворих з ІХС

Проф. Радченко Г.Д.  Роль  лікаря  у  покращенні прихильності хворого до лікування артеріальної гіпертензії

Проф. Мітченко О.І. Гіполіпідемічна терапія у хворих з коморбідними станами

Проф. Радченко Г.Д.  Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ: вчора та сьогодні

Проф. Ілащук Т. О. Діагностика та лікування ранніх стадій атеросклерозу

Проф. Долженко М.М. Як запобігти гіпертонічних кризів в практиці сімейного лікаря?

Доц. Сова С.Г.  Енцефалопатія  у  гіпертоніка:  кому лікувати?

Доц. Слаба Н.А.  Антитромботична терапія при гострому коронарному синдромі

Доц. Поташев С.В. Нові аспекти метаболічної  терапіяї у хворих з ІХС

 

lvivlogo