У цьому році Харківський національний медичний університет – відзначає 210-у річницю свого заснування.

З нагоди ювілею відбувся Фестиваль молодіжної науки, в рамках якого проводилися:

 • Олімпіада магістрантів, аспірантів та клінічних ординаторів “Земський лікар” (19 січня 2015 р.)
 • Студентський дебатний клуб “Лихоманка Ебола – виклик людству” (19 січня 2015 р)
 • Брейн-ринг молодих вчених “Медицина без меж” (19 січня 2015 р.)
 • Міжвузівська конференція молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття” (20 січня 2015 р.)

21 січня традиційно було проведено пленарне засідання Наукової сесії, протягом якої були визначені досягнення, підбиті підсумки минулого року, а також намічені пріоритети та подальші перспективи розвитку університетської науки.

Урочисте засідання відкрив ректор університету Володимир Лісовий, який зазначив, що, наш університет має продовжує традиції започатковані засновниками Харківської медичної школи та має вагомі здобутки у науковій діяльності.

Директор музею історії університету Жаннета Перцева розповіла про «Харківський національний медичний університет у дзеркалі історії». Також були цікавими доповіді професора Володимира Коробчанського «Медицина граничних станів. У пошуках нової парадигми охорони здоров’я» та професора Вікторії Клименко «Харчування дітей раннього віку як фактор формування здоров’я нації».

Завершенням пленарного засідання стало нагородження переможців Фестивалю молодіжної науки, який відбувся в рамках Наукової сесії Харківського національного медичного університету.

 Молодими науковцями, що приймають активну участь в наукові праці кафедри внутрішніх хвороб № 3, були представленні наступні доповіді:

Усні доповіді:

 1. Автори: Ганьшин Николай, Хомич Михаил, студенты 11 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Кардиальные проявления дисплазии соединительной ткани». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.Н.
 2. Автори: Бутенко Е.А., Чернякова А.Е., студентки 3 групи I мед. факультету, 4 курсу «Современная фармакотерапия сахарного диабета 2 типа.» Науковий керівник: ас. Огнева О.В.
 3. Автор: Волик Мария, студентка 1 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Влияние женских половых гормонов на возникновение ЖКБ». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.Н.
 4. Автор: Шеремет І.О. студентка 10 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Клинические особенности панкреатита на фоне метаболического синдрома». Науковий керівник: ас. Шеховцова Ю.О.
 5. Автор: Переломов Владимир студент 11 группи, I мед. факультету, 4 курсу «Компоненты метаболического синдрома и тиреоидная дисфункция» Науковий керівник: доц, к.мед.н. Лахно О.В.
 6. Автор: Лактионова Алина студентка 6 групи, I мед. факультету, 4 курсу. «Оценка эффективности антигипертензивной терапии у больных с артериальной гипертензией» Науковий керівник: доцент, к.мед.н. Александрова Н.К.
 7. Автор: Хафса Хаджи Омар студент 8а групи, VI мед. факультету, 4 курсу «Impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose inn patients  with essential hypertension» Науковий керівник: доц, к.мед.н. Янкевич О.О.

 Стендові доповіді:

 1. Автори: Огнева Е.В., Журавльова А.К., асистенти кафедри ВМ №3«Неинвазивные методы диагностики хронических заболеваний печени у больных с сахарным диабетом.» Науковий керівник: завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Журавльова Лариса Володимирівна.
 2. Автори: Трикоз В.Г, Фадеев П.В, студенты 12 групи I мед. факультету, 4 курсу «Эффективность повязки Hydrofera blue при синдроме диабетической стопы». Науковий керівник: ас. Огнева Е.В.
 3. Автор: Тверезовская Ирина, студентка 13 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Диагностика ИБС при ангиографически интактных коронарных артериях». Науковий керівник: доцент кафедри, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 4. Автор: Ульванский Денис, студент 11 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Сравнительный анализ применения эбрантила и тритаце в антигипертензивной терапии у больных с метаболическим синдромом». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 5. Автор: Навка Лилия студентка 23 групи, II мед. факультету, 4 курсу «Применение растительных желчегонных средств у беременных с хроническим холециститом». Науковий керівник: доцент, к.мед.н. Александрова Н.К.
 6. Автор: Отчик Г.Є., студентка 2 групи I мед. факультету, 4 курсу «Лечение холестероза желчного пузыря у больных сахарным диабетом 2 типа с использованием урсодезоксихолиевой кислоты». Науковий керівник: доцент, к.мед.н.  Моїсеєнко Т.А.

 Тези:

 1. Автори: Ганьшин Николай, Хомич Михаил, студенты 11 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Кардиальные проявления дисплазии соединительной ткани». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 2. Автори: Бутенко Е.А., Чернякова А.Е., студентки 3 групи I мед. факультету, 4 курсу «Современная фармакотерапия сахарного диабета 2 типа.» Науковий керівник: ас. Огнева О.В.
 3. Автор: Тверезовская Ирина, студентка 13 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Диагностика ИБС при ангиографически интактных коронарных артериях». Науковий керівник: доцент кафедри, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 4.  Автор: Навка Лилия студентка 23 групи, II мед. факультету, 4 курсу «Применение растительных желчегонных средств у беременных с хроническим холециститом». Науковий керівник: доцент, к.мед.н. Александрова Н.К.
 5.  Автор: Волик Мария, студентка 1 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Влияние женских половых гормонов на возникновение ЖКБ». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 6. Автор: Лактионова Алина студентка 6 групи, I мед. факультету, 4 курсу. «Оценка эффективности антигипертензивной терапии у больных с артериальной гипертензией» Науковий керівник: доцент, к.мед.н. Александрова Н.К.
 7. Автор: Отчик Г.Є., студентка 2 групи I мед. факультету, 4 курсу «Лечение холестероза желчного пузыря у больных сахарным диабетом 2 типа с использованием урсодезоксихолиевой кислоты». Науковий керівник: доцент, к.мед.н.  Моїсеєнко Т.А.
 8. Автор: Ульванский Денис, студент 11 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Сравнительный анализ применения эбрантила и тритаце в антигипертензивной терапии у больных с метаболическим синдромом». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.М.
 9.  Автори: Трикоз В.Г, Фадеев П.В, студенты 12 групи I мед. факультету, 4 курсу «Эффективность повязки Hydrofera blue при синдроме диабетической стопы». Науковий керівник: ас. Огнева Е.В.
 10.  Автор: Хафса Хаджи Омар студент 8а групи, VI мед. факультету, 4 курсу «Impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose inn patients  with essential hypertension» Науковий керівник: доц, к.мед.н. Янкевич О.О.
 11. Автор: Герасимчук У.С. студентка 7 групи, I мед. факультету, 5 курсу. « Применение пантопразола при коморбидной патологии» Науковий керівник: доц, к.мед.н. Лахно О.В.
 12.  Автор: Савченко Г. студентка 25 групи, II мед. факультету, 4 курсу «Оценка хронической сердечной недостаточности у женщин пожилого возраста с сахарнным диабетом 2 типа и дислипидемией» Науковий керівник: доц, к.мед.н. Лахно О.В.
 13. Автор: Огнева О.В., асистент кафедри «Резистин – предиктор прогрессирования неалкогольной жировой болезнью печени у больных с сахарным диабетом 2 типа» Науковий керівник: завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Журавльова Лариса Володимирівна.
 14. Автор:Пильов Д.І. студент 6 курсу, 15 групи, II мед. ф-ту. “Влияние витаминов группы В на течение поздних осложнений сахарного диабета”. Науковий керівник: доцент кафедри, к.мед.н. Кривоносова Олена Михайлівна.
 15. Автори: Исаак Адора, Дуглас Ибиба, студентки 6а групи, VI мед. факультету, 4 курсу «Biological therapy in patients with Rheumatoid arthritis». Науковий керівник: доцент кафедри, к.мед.н. Федоров В.О.
 16.  Автори: Эуобила Олувукайде, Абуку Ниадония студенти 1а групи, VI мед. факультетету, 4 курсу «Defeat of the liver in patients with Rheumatoid arthritis». Науковий керівник: доцент кафедри, к.мед.н. Федоров В.О.
 17. Автори: Журавлева А.К., Брачкова Д., Колесник В., студенти 2 групи, III мед. факультетету, 4 курсу «Взаимосвязь адипонектина, антропометрических показателей, инсулинорезистентности и уровня трансаминаз у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа». Науковий керівник: асистент кафедри, к.мед.н. Журавльова А.К.

Наукова діяльність кафедри внутрішньої медицини № 3 була відмічена:

1. Олімпіада магістрантів, аспірантів та клінічних ординаторів “Земський лікар” (19 січня 2015 р.)  – диплом III ступеня, аспірант Лопіна Н.А.

2. Міжвузівська конференція молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття” (20 січня 2015 р.)  – диплом II ступеня Бутенко Е.А., Чернякова А.Е., студентки 3 групи I мед. факультету, 4 курсу з доповіддю «Современная фармакотерапия сахарного диабета 2 типа.» Науковий керівник: ас. Огнева О.В.

3. Міжвузівська конференція молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття” (20 січня 2015 р.)  – диплом за кращу презентацію Ганьшин Николай, Хомич Михаил, студенты 11 групи, I мед. факультету, 4 курсу «Кардиальные проявления дисплазии соединительной ткани». Науковий керівник: доц, к.мед.н. Котовщикова Н.Н.

Дякуємо всім за участь і поздоровляємо переможців!

 

          З глибокою повагою завідувач кафедри внутрішньої медицини №3,

д.мед.н., професор  Л.В. Журавльова