Вельмишановні колеги!

11 вересня 2015 року на базі кафедри внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини”.

До участі у конференції запрошуються представники різних спеціальностей: терапевти, ендокринологи, гастроентерологи, кардіологи, пульмонологи, ревматологи, нефрологи, невропатологи, алергологи, хірурги, лікарі загальної практики, клінічні фармакологи, а також молоді вчені та студенти.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Теоретичні та експериментальні розробки в діабетології.
 2. Сучасні підходи до діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень
 3. Міждисциплінарні проблеми цукрового діабету з точки зору спеціаліста: кардіолога, гастроентеролога і гепатолога, невролога, хірурга, нефролога, педіатра та ін.
 4. Питання профілактики та дієтотерапії цукрового діабету

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 09 від 23 січня 2015 р., реєстраційний номер 148 і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006. Згідно з наказом дане запрошення є підставою для відрядження.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Усна доповідь і публікація тез
 2. Стендова доповідь і публікація тез
 3. Публікація тез

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Для участі у конференції необхідно до 15 червня 2015 року надіслати тези, реєстраційну картку учасника на e-mail vnmed3@gmail.com, з позначкою “Конференція”

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції.

З глибокою повагою

завідувач кафедри внутрішньої медицини №3,

д.мед.н., професор                                                                        Л.В. Журавльова

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 1.  Тези, направлені до участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані   або направлені в інші видання
 2. Текст друкується в редакторі MS Word 2003, у форматі А4 з полями з усіх сторін 2,5 см.
 3. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 4. Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0.
 5. Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, текст роботи.
 6. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.
 7. Назва файлу складається з прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста проживання, наприклад: ІвановСМ-Харків,  ІвановСМ2-Харків  і т.д.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ВПЛИВ…

Іванов   С.М.

Харківський   національний медичний університет

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Регламент доповідей: усна доповідь – до 20 хв; презентація стенда – до 5 хв; виступ в обговоренні – до 5 хв. Тематика усної доповіді узгоджується з Оргкомітетом. Оргкомітет забезпечує мультимедійний супровід доповіді.

Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім та іноземним учасникам за їхнім бажанням буде заброньовано місце у готелях м. Харкова.

Про необхідність бронювання готелю повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції.

Iнформація про конференцію буде розміщена на сайті www.vnmed3.kharkiv.ua.

Контактні дані організаційного комітету:

Поштова адреса: пр. Леніна, 4, м. Харків, Україна, 61022. Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №3

Email: vnmed3@gmail.com

Телефони: факс/тел. (057) 705-66-59 (роб.) – зав. кафедри ВМ№3 професор Журавльова Лариса Володимирівна l.zhuravlyova@mail.ru

(050)3009369 (моб.) – доцент Лахно Ольга Вікторівна (загальні питання)

З повагою, організаційний комітет

Інформаційний лист.pdf