Завідувач кафедри — д.мед.н., професор  Журавльова  Лариса Володимирівна

Професори: к.мед.н., проф. Летік Іван Васильович (проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ)

Доценти, к.мед.н.:

Цівенко Оксана Іванівна (завуч кафедри) 

Власенко Андрій Володимирович (заст. директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ) 

Котовщикова Наталія Миколаївна

Кривоносова Олена Михайлівна

Лахно Ольга Вікторівна

Моісеєнко Тетяна Анатоліївна

Елхаж Олена Валентинівна

Пасієшвілі Тамара Мерабівна

Федоров Володимир Олександрович (заст. декана I медичного факультету ХНМУ) 

Янкевич Олександр Олександрович

Асистенти, к.мед.н.:

Кулікова Марія Валеріївна

Олійник Марія Олександрівна (заст. декана 7 факультету з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту підготовки іноземних громадян ХНМУ)

Пивоваров Олександр Васильович

Рогачова Тетяна Андріївна

Сікало Юлія Костянтинівна

Сокольнікова Неля Володимирівна

Тимошенко Галина Юріївна

Філоненко Марина В’ячеславівна

Шеховцова Юлія Олександрівна

Старші лаборанти: 

Салієнко Тетяна Яківна

Аспіранти:

Ечина Світлана Михайлівна

Келєберда Ольга Сергіївна

Маркевич Микита Андрійович

Пильов Данило Ігоревич

Стоянова Юлія Дмитрівна

Черпіта Валентина Олександрівна

Корпоративні поштові адреси співробітників кафедри:

Завідувачка кафедри Журавльова Лариса Володимирівна lv.zhuravlova@knmu.edu.ua
Професори: Летік Iван Васильович iv.letik@knmu.edu.ua
Завуч кафедри: Цівенко Оксана Iванiвна oi.tsivenko@knmu.edu.ua
Доценти: Власенко Андрій Володимирович av.vlasenko1@knmu.edu.ua
Котовщикова Наталія Миколаївна nm.kotovshchykova@knmu.edu.ua
Кривоносова Олена Михайлівна om.kryvonosova@knmu.edu.ua
Лахно Ольга Вікторівна ov.lakhno@knmu.edu.ua
Моїсеєнко Тетяна Анатолiївна ta.moiseienko@knmu.edu.ua
Елхаж Олена Валентинівна ov.elkhazh@knmu.edu.ua
Пасієшвілі Тамара Мерабівна tm.pasiieshvili@knmu.edu.ua
Сокольнікова Неля Володимирівна nv.sokolnikova@knmu.edu.ua
Федоров Володимир Олександрович vo.fedorov@knmu.edu.ua
Філоненко Марина Вячеславівна mv.filonenko@knmu.edu.ua
Янкевич Олександр Олександрович oo.yankevych@knmu.edu.ua
Асистенти: Кулікова Марія Валеріївна mv.kulikova@knmu.edu.ua
Олійник Марія Олександрівна mo.oliinyk@knmu.edu.ua
Пивоваров Олександр Васильович ov.pyvovarov@knmu.edu.ua
Рогачова Тетяна Андріївна ta.rohachova@knmu.edu.ua
Сікало Юлія Костянтинівна yk.sikalo@knmu.edu.ua
Тимошенко Галина Юріївна hy.tymoshenko@knmu.edu.ua
Шеховцова Юлія Олександрівна yo.shekhovtsova@knmu.edu.ua