Самостійна робота студентів

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ (в тому числі ендокринологія)

на ОСІННІЙ семестр 2017/2018 навчального року

-      Підготовка до практичного заняття  за темою  «Гастроезофагеальна рефлексна хвороба. Диспепсія. Хронічні гастрити».

-     Опанування навичками трактування даних 24-годинного стравохідного рН-моніторингу за темою.

-     Опанування навичками трактування ендоскопічної картини стравоходу за темою.

-      Опанування навичками трактування результатів дихальних тестів зі стабільним ізотопом (13С-сечовиною) – Опанування навичками трактування дослідження кислотоутворення (внутрішньошлункова  топографічна експрес рН-метрія, добове рН-моніторування).

-     Опанування навичками трактування результатів езофагогастродуоденоскопії з біопсією за темою.

-     Підготовка до практичного заняття за темою  «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки».

-     Опанування навичками трактування ендоскопічної картини шлунка та дванадцятипалої кишки за темою.

-     Підготовка до практичного заняття за темою «Целіакія та інші ентеропатії».

-     Опанування навичками трактування результатів копроцитограми.

-     Опанування навичками трактування результатів імуноферментного визначення антитіл до тканинної трансглутамінази та до пептидів гліадину при целіакії (метод ELISA), водневих тестів.

-     Підготовка до практичного заняття  за темою «Запальні захворювання кишки. Синдром подразненої кишки».
-     Підготовка до практичного заняття за темою «Жовчокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення».

-     Опанування навичками інтерпретації даних УЗД печінки, жовчних протоків та жовчного міхура за темою.

-Опанування навичками трактування даних мікроскопічного та біохімічного
дослідження жовчі, отриманих за допомогою дуоденального зондування.

-     Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні гепатити».

-     Опанування навичками інтерпретації даних загального та біохімічного аналізу крові (загальний білок, білкові фракції, білірубін та його фракції, активність АЛТ, АСТ, лужної фосфатази).

-     Опанування навичками оцінки результатів серологічного дослідження крові (сироваткові маркери вірусних гепатитів, полімеразна ланцюгова реакція на виявлення вірусу в сироватці крові, якісний і кількісний аналіз, генотипування вірусу).

-     Підготовка до практичного заняття за темою «Цирози печінки».

-     Опанування навичками інтерпретації результатів біохімічного аналізу (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін та його фракції, білки та білкові фракції, глюкоза, коагулограма).

-     Опанування навичками трактування даних УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та судин портальної системи (доплерографії) за темою.

-     Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічні панкреатити».

-     Опанування навичками інтерпретації даних загального аналізу крові, сечі (а-амілаза), біохімічного аналізу крові (еластаза 1, а-амілаза),  аналізу калу на фекальну еластазу 1.

-     Опанування навичками оцінки результатів дослідження вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, С-пептид, панкреатичний поліпептид, глюкагон крові; проба із цукровим навантаженням, галактозою, Д-ксилозою).

-     Підготовка до практичного заняття за темою «Хронічне обструктивне захворювання легень».

-     Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості до антибіотиків.

-     Опанування навичками інтерпретації показників функції зовнішнього дихання за темою.

-     Підготовка до практичного заняття  за темою «Бронхіальна астма».

-     Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження).

-     Опанування навичками інтерпретації даних функції зовнішнього дихання за темою.

-     Підготовка до практичного заняття за темою  «Пневмонії».

-     Опанування навичками інтерпретації аналізу мокротиння (мікроскопічне, бактеріологічне, бактеріоскопічне дослідження), визначення чутливості до антибіотиків.

-     Опанування навичками інтерпретації рентгенографії органів грудної порожнини.

-     Підготовка до практичного заняття за темою  «Плеврити».

-     Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії органів грудної порожнини за темою.

-     Опанування навичками інтерпретації аналізу плевральної рідини (мікроскопічне, бактеріологічне і бактеріоскопічне дослідження).

-     Підготовка до практичного заняття за темою  «Інфекційно-деструктивні захворювання легень».

-     Опанування навичками інтерпретації даних рентгенографії органів грудної порожнини за темою.

-     Опанування навичками інтерпретації загального аналізу крові, аналізу мокротиння (бактеріологічне, мікроскопічне, визначення чутливості до антибіотиків).

-     Підготовка до практичного заняття за темою  «Дихальна недостатність».

-      Опанування навичками трактування складу газів артеріальної та венозної крові.

 

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3

доктор мед.наук, професор                                                                                                 Л.В. Журавльова


Подписаться на новости сайта:

BigBlueButton