Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Скачать.doc

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу І медичного факультету ХНМУ

на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити              5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу ІІ медичного факультету  ХНМУ

на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити

5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу ІІІ медичного факультету ХНМУ

 на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити

5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу V факультету по підготовці іноземних студентів ХНМУ

 на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити

5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу 1 потоку VІ факультету

по підготовці іноземних студентів ХНМУ

 на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

        

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити

5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 4 курсу 2 потоку VІ факультету

по підготовці іноземних студентів ХНМУ

 на ОСІННІЙ семестр 2013/2014 навчального року

№  з/п

Тема

Кількість    годин

1

Розгляд   схеми історії хвороби. Курація хворих

5

2

Гастроезофагеальна   рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія. Хронічні гастрити

5

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та   12-палої кишки

5

4

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

5

5

Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та  синдром подразненої кишки

5

6

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні   порушення

5

7

Хронічні гепатити

5

8

Цирози печінки

5

9

Хронічні панкреатити

5

10

Змістовий модуль по   захворюванням органів травлення.

5

11

Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема   легенів

5

12

Бронхіальна астма

5

13

Пневмонії

5

14

Плеврити та плевральний випіт

5

15

Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність

5

16

Змістовий модуль по   захворюванням органів дихання. Захист історії хвороби.

5

ВСЬОГО

80

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор                                                                                          Л.В. Журавльова