1-2 березня 2018р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, що присвячена 25-річчю заснування НАМН України “Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології” (Сімнадцяті Данілевські читання). 


Кращі науковці та клініцисти ендокринологи представили результати своїх спостережень та сучасні світові данні.
Кафедра внутрішньої медицини приймала активну участь в постерній сесії конференції та була відмічена дипломом лауреата премії ім.В.Я.Данилевського за кращу прикладну роботу, представлену на конференції.