Наказом МОН України від 20.03.2018 “Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів”

Пивоварову Олександру Васильовичу присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук за фахом 14.01.02 “Внутрішні хвороби”.

Кафедра поздоровляє ас. Пивоварова О.В.!