29-30 березня 2018 року в м. Києві відбувся науковий симпозіум з міжнародною участю “Національна школа гастроентерологів, гепатологів України” Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення””.
В роботі симпозіуму взяли участь гастроентерологи кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології доценти Цівенко О.І., Лахно О.В., ас. Шеховцова Ю.О., а також співробітники гастровідділення ОКЛ Селіванова Л.І. та Макарова К.М. Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології проф. Л.В. Журавльова виступила з доповіддю “Лікарсько-індуковані ураження печінки: тактика діагностики та лікування” і була делегатом VII позачергового з’їзду ГО “Українська Гастроентерологічна Асоціація”.
На симпозиумі презентували ювілейний (100) номер фахового журналу “Сучасна гастроентерологія”. Проф. Л.В. Журавльову було включено до складу редакційної колегії журналу.