13 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертаційної роботи Лопін Н.А.,

виконаної на кафедрі внутрішньої медицини № 3 та ендокринології під керівництвом д.м.н., проф. Журавльової Л.В. на тему «Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу на підставі оцінки ролі фракталкіна і асиметричного діметіларгініна в прогресуванні судинного ураження».

В обговоренні дисертаційної роботи брали участь офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Целуйко Віра Йосипівна, завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти;

доктор медичних наук Колесникова Олена Вадимівна, старший науковий співробітник ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», заступник директора з наукової роботи.

Члени спеціалізованої ради відзначили високий рівень дисертаційної роботи.