7-8 червня 2018 року в м.Харкові відбулася 62-а науково-практична конференція з міжнародною участю “Українська школа ендокринології”

Співробітники кафедри та лікарні представили доповідь: «ВИПАДОК РОЗВИТКУ АГРАНУЛОЦИТОЗУ НА ТЛІ ПРИЙОМУ ТИРЕОСТАТИКІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИФУЗНИМ ТОКСИЧНИМ ЗОБОМ» Д.мед.н., проф. Журавльова Л.В., к.мед.н. Смирнов І.І., к.мед.н. Кулікова М.В.