13-14 червня 2019 в Дніпро відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю: «VII наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології».
Професор Журавльова Л.В. взяла участь в якості модератора пленарного засідання №3, а також виступила з доповіддю “ГЕРХ і дуоденогастральний рефлюкс у пацієнтів з цукровим діабетом і ожирінням”. Асистент кафедри, к.мед.н. Шеховцова Ю.О. взяла участь в якості слухача.