13-14 листопада 2019 у Дніпрі відбулася науково-практична конференція «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря», організована ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» сумісно з Громадською спілкою «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні».

На конференції було розглянуто останні досягнення практичної та теоретичної медицини в частині поліморбідності. Висвітлено широке коло питань щодо етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики коморбідних станів у дорослих та дітей.

Професор Журавльова Л.В. прийняла участь в якості головуючого пленарного засідання №2, та виступила із доповіддю “Ведення хворих із ГЕРХ та дуоденогастральним рефлюксом на тлі цукрового діабету та ожиріння”.