29 січня 2020 року в ХНМУ відбулась Навчально-методична конференція «Студентоцентрований навчальний процес як запорука забезпечення якості вищої медичної освіти».

Завідувачка кафедри проф. Журавльова Л.В. представила концепцію студентоцентрованого навчання на клінічних кафедрах. В своїй доповіді проф. Журавльова Л.В. повідомила про власний досвід кафедри з впровадження студентоцентрованого навчання шляхом проведення змішаного типу навчання, при якому, поряд із традиційними методиками, застосовуються інноваційні інформаційно-освітні технології завдяки діяльності сайту кафедри.

Цьогоріч алгоритм роботи заходу був доповнений інтерактивним зворотнім зв’язком з аудиторією. Кожен учасник конференції через мережу WiFi мав змогу стати учасником інтерактивного спілкування, що сприяло активному обміну знаннями, думками, розробками та досвідом задля подальшого впровадження сучасних методів навчання в практику повсякденного життя університету.