На кафедрі стартував двотижневий дистанційний цикл ТУ для лікарів по ревматології. Для забезпечення безперервної післядипломної освіти в умовах карантину, завідуючою кафедри проф. Журавльовою Л.В., а також співробітниками кафедри доц. Федоровим В.О., ас. Олійник М.О. і ас. Сікало Ю.К. був підготовлений освітній курс на платформі дистанційної освіти ХНМУ (Moodle), який включає в себе набір інформаційних і навчальних блоків з тестуванням, відповідно до затвердженого тематичного плану.

Також, учасникам ТУ надана можливість брати участь в щоденних веб.конференціях з освітленням актуальних питань ревматології та підбиттям підсумків індивідуальної активності в системі Moodle.