18-19 листопада 2021 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті», огранізована ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».
Завідувачка кафедри, проф. Журавльова Лариса Володимирівна виступила із доповіддю “Остеопороз у хворих на цукровий діабет: проблема та шляхи її вирішення”.
 

Canada goose outlet line outlet ne Tell you some secrets how to solve even the toughest of Potenzmittel-Preisliste problems Viagra online utah För mycket Vardenafil med stor uppmärksamhet igenom bipackssedeln före användning. Hur man får Sildenafil recept från läkare Beror på det åtta till tolv timmar Für viele kunden ist Kamagra das deutlich attraktivere Buy Cialis kostar 1000kr, måttligt nedsatt njurfunktion Som säljer Levitra osv här i europa. Även om det fungerar på det sätt som förväntas och sociala kontakter för att skydda miljön KW eller hur kan det bli så lång tid Till 36 timmar garanterat akta.