13 квітня під головуванням проф. Журавльової Л.В. відбувся фаховий онлайн семінар сумісного засідання кафедр загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, внутрішньої медицини №3 та ендокринології, щодо проведення презентації дисертаційного дослідження з оцінки наукової новизни, теоретичного та практичного значення результатів дисертаційної роботи очної аспірантки кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб ХНМУ Літвинової Анастасії Михайлівни на тему: «КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНУ, ІНТЕРЛЕЙКІНУ–18 ТА ММП-9 У МЕТАБОЛІЗМІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ ТА ОЖИРІННЯ», науковий керівник д.мед.н., професорка Л.М. Пасієшвілі.
Після прослуховування дисертантки та проведеного відкритого обговорення було надано висновок з рекомендацією до захисту на разовій спеціалізованій вченій раді.
Бажаємо Анастасії Михайлівні успіху на шляху до здобуття ступеня доктора філософії!