15 травня 2014р. відбулася науково-практична конференція з участю міжнародних спеціалістів, присвячена Дню науки “Внесок молодих вчених в розвиток медичної науки і практики”.

Молоді вчені кафедри і студенти 4 курсу, які навчаються на кафедрі внутрішньої медицини №3, під керівництвом своїх викладачів взяли активну участь у конференції та представили наступні доповіді:

  1. Бутова Т.С. Генетичні основи розвитку поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету у жінок у постменопаузі.
  2. Крамаренко А.И. Прогностическое значение аритмий у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
  3. Лахно О.В., Журавльова А.К. Биоэлементный дисбаланс у больных сахарным диабетом 2 типа с нарушенной функцией печени.
  4. Лукьянова Е.М.  Современные аспекты лечения ревматоидного артрита.
  5. Олійник М.О. Влияние сахарного диабета 2 типа и ожирения на клинические проявления остеоартроза
  6. Пивоваров А.В. Медико-соціальне значення прогнозування та попередження розвитку поєднаної патлогії артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу.
  7. Тимошенко Г.Ю. Влияние препаратов урсодезоксихолиевой кислоты на состояние гепатобилиарной системы у больных сахарным диабетом 2 типа
  8. Шеховцова Ю.О. Особенности структурных изменений поджелудочной железы у больных сочетанным течением хронического панкреатита и сахарного диабета 2 типа на фоне ожирения.

Крамаренко А.И. представив усну доповідь на тему “Прогностическое значение аритмий у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом”. Лукьянова Е.М.  представила стендову доповідь “Современные аспекты лечения ревматоидного артрита”.

Дякуємо всім за участь!