Дистанційне навчання, безумовно, внесло свої корективи у планомірний перебіг навчального процесу на кафедрі. Створення якісних навчальних курсів, реалізація можливості поточного контролю, ліквідація академічної заборгованості, планування семестрової атестації – це нагальні виклики, які постають перед співробітниками кафедри в нових та не простих умовах праці.
Так, розуміючи усю важливість забезпечення якості освітнього процесу в умовах тимчасового карантину, завідувачка кафедри проф. Журавльова Лариса Володимирівна затвердила роботу ініціативної групи серед співробітників кафедри із всебічного забезпечення дистанційного навчання на кафедрі в особі асистентів кафедри Сікало Юлії Костянтинівни та Олійник Марії Олександрівни. Вони створили базовий дистанційний курс із ендокринології для студентів 4 курсу на платформі Moodle на трьох мовах, що дало змогу бути однією із перших кафедр, яка із перших днів карантину забезпечила якісний перехід на дистанційну форму навчання у змішаному режимі (синхронно-асинхронний). В подальшому, до розробки навчальних курсів дисципліни долучилися асистенти кафедри Філоненко Марина В’ячеславівна, Рогачова Тетяна Андріівна,  Сокольнікова Неля Володимирівна, доценти Огнєва Олена Валентинівна, Пасієшвілі Тамара Мерабівна.
Наразі, дистанційний курс дисципліни включає розділи із ендокринології та гематології відповідно до тематичного плану занять, із обов’язковим послідовним виконанням діяльності та постійним контролем. До бази даних кафедральних курсів включено понад 100 тестових завдань, успішне складання яких, серед інших, буде умовою допуску до підсумкової атестації.
Водночас, кафедра активно долучає студентів до вдосконалення навчальних курсів шляхом виконання завдань по створенню клінічних випадків відповідно до теми заняття. До такої діяльності активно долучилися як вітчизняні, так і іноземні студенти. Студентам цікавий такий підхід, найкращі роботи будуть додатково відмічені викладачами.